แนะนำเว็บไซต์ - www.Cheewajit.com
www.Cheewajit.com​​


            เว็ปไซต์นี้มีที่มาจากนิตยสาร "ชีวจิต" หนังสือแนวสุขภาพในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เราจัดทำสื่อทางอินเตอร์เน็ตขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้คุณได้มีทางเลือกในการรับข้อมูลจากชีวจิตได้หลากหลายขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผ่านสื่อใด ความรู้และแนวทางแบบชีวจิตเป็นหนึ่งเดียวเสมอ ยิ่งคุณเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามนิตยสารมาโดยตลอด เว็ปไซต์ของเราจะยิ่งเสริมเพิ่มข้อมูลให้คุณได้มากยิ่งขึ้น แถมการตอบโต้ระหว่างเรากับคุณจะยิ่งรวดเร็วยิ่งขึ้น​