​​แนะนำเว็บไซต์ - BangkokHealth.com
www.BangkokHealth.com

          เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้นความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ รวมทั้งการให้บริการ ถามตอบปัญหาด้านสุขภาพฟรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพ ปัญหาทุกปัญหาจะถูกคัดกรองส่งผ่านไปยังผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้รายละเอียดแก่ท่านได้ดีที่สุด