​​แนะนำเว็บไซต์ - ChaiMe.net
www.ChaiMe.net 

                     ChaiMe.net เป็นเว็บไซค์ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายสำหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกๆ ด้านของสมาชิกหรือผู้ที่สนใจ ดังสโลแกน "Sharing Your Experiences"

                ประสบการณ์ของแต่ละคนจะมีแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป แต่เชื่อว่าทุกคนก็จะมีทั้งด้านที่ถนัด รู้จริง และบางด้านที่พอรู้บ้างแต่ไม่ลึก ดังนั้นหากทุกๆ คนได้นำความรู้ของตัวเองออกมาแบ่งปันก็จะเป็นการเติมเต็มให้กับคนอื่นอีกนับร้อยนับพันที่เข้ามาอ่านครับ