​​แนะนำเว็บไซต์ - Horapa.com

www.Horapa.com

         เว็บไซต์โหระพาดอทคอม จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการทำอาหาร สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร และเกร็ดความรู้ต่างๆ โดยจำนวนผู้เข้าชม ณ ขณะนี้ได้สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้สนใจและเข้าชมที่ให้การสนับสนุนมากมาย และในขณะนี้เว็บไซต์ของเราจัดอยู่ในอันดับแรกๆ ของเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

กลุ่มเป้าหมาย 
         1.บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องอาหาร และผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลอาหารเพื่อนำไปใช้งาน 
         2.นักเรียน นักศึกษา องค์กร ชมรม ต่าง ๆ ตามโรงเรียน-มหาวิทยาลัย ที่ต้องการนำข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการทำรายงานหรือวิจัย