​​แนะนำเว็บไซต์ - www.Tlcthai.comwww.Tlcthai.com​​​


            ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นบริการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และคอมพิวเตอร์ หลากหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เทคโนโลยี Triple Play / E-Classroom & E-Learning / E-Library ฯลฯ เป็นสถานที่ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้าน E-Commerce การทำเว็ป การตัดต่อภาพยนต์ การอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ การให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ต่อยอดความรู้ที่มี...พลาดไม่ได้กับขุมคลังแห่งความรู้ เทคโนโลยี TLCenter เพื่อคนรุ่นใหม่เช่นคุณ​ถัดไป >

[ย้อนกลับ]