​​แนะนำเว็บไซต์ - www.Thaicuisinenetwork.com​
www.Thaicuisinenetwork.com​​


            Thai Cuisine ตำราอาหารไทย ครบเครื่องเรื่องอาหารไทย เป็นโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกจ.)