​​แนะนำเว็บไซต์ - www.Thaiopensource.org
            
           ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกหน่วยงานต้องการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน การส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สามารถใช้ในองค์กรจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า จึงได้จัดทำระบบสมาชิก Thaiopensource.org Network เพื่อเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันแสดงพลังและสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานของท่านจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงานของท่านเองแล้วยังส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมอีกด้วย