​แนะนำเว็บไซต์ - www.TipFood.com
www.TipFood.com​​


          ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้จัดทำมาเพื่อให้ใช้งานและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำอาหารต่างๆ ที่ไม่ซับซ้อน ง่ายๆ กับคอนเซ็ปต์ที่ว่า "ง่ายๆ กับอาหารไทย" ทั้งนี้ ยังคลอบคลุมไปถึง อาหารนานาชาติ ขนมอบ ที่น่าสนใจ และง่ายต่อการทำ หวังว่าผู้ใช้งานคงจะได้รับความรู้ และนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้เองได้ไม่ยาก