​​

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะ 2556

     

 

บรรยากาศการอบรมสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2556
ณ อาราญ่านา ภูพิมาน รีสอร์ท
 ​