ซ้อมหนีไฟ-2556

          
 ​

 

 


 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณี เกิดไฟไหม้ ที่ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556