​​

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ สทส. -สชอ. ( 22 - 24พ.ย. 2556)

         
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
22 - 24 พฤศจิกายน 2556
ณ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท


​​​ 

หนุ่มๆ ก็ไม่ยอม