​​

งานเลี้ยงเกษียณ ปี 52 ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ