Chantra ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับวินโดวส์

     


จันทรา คือ อะไร

        เป็นการรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่น่าใช้ สำหรับ Windows โดย SIPA เห็นว่าปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จำนวนมาก
ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจจะนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งานเกิดความสับสนในการเลือใช้ ทาง SIPA จึงทำการคิดเลือกซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีการใช้งานแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวบรวมไว้ในจันทราเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกใช้ โดยซอฟต์แวร์ทุกตัวในชุดนี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส


เกี่ยวกับ SIPA

        


SIPA คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ภายใต้การกำกับ

 

ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร โดมีพันธกิจหลัก ได้แก่ การสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์Open Source Software คือ อะไร

        ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ที่ให้อิสระกับผู้ใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานใด ๆ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ​
        นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เกิดความเหมาะสมและหลากหลายได้อีกด้วย
        ส่วนคุณภาพของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้นได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก หลายตัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถมากกว่าซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์อย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ชื่อ Apache ที่มีการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
        นอกจากนี้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สยังได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาทั่วทุกมุมโลกทำให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ข้อดี
        - หมดความกังวลกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

        - มอบอิสระในการใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้
        - เพิ่มทางเลือกในการใช้งานซอฟต์แวร์
        - เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย


ความต้องการของระบบ
        - ระบบปฏิบัติการ Windows 98 หรือสูงกว่า
        - หน่วยความจำ 128 MB
        - เนื้อที่ว่างในฮาร์ดิสก์ 200 MB


รายการซอฟต์แวร์ในชุด Chantra เทียบกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

        ซอฟต์แวร์ภายในชุด Chantra เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลากหลายประเภท ซึ่งเหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างแตกต่างกันไป ซึ่งพอจะอธิบายได้โดยง่ายว่าซอฟต์แวร์ตัวใดใช้สำหรับงานอะไรด้วยการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ในชุด Chantra กับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ตามรายการด้านล่างดังนี้


Office

Web Development

Dia

Visio

Drupal

Adobe Contribute CS4

FreeMind

Mind Manager

FileZilla

WinFTP

GanttProject

Microsoft Project

Joomla

Adobe Contribute CS4

OpenOffice.org

Microsoft Office

Kompozer

Adobe Dreamweaver

PDFCreator

Adobe Distiller

SMF

Invision Power Board

 

 

XAMPP

Internet Information Server

Internet

Multimedia

Firefox

Internet Explorer

Audacity

Adobe Audition

Thunderbird

Microsoft Outlook

VLC

Windows Media Player

Pidgin

Live Messenger

 

 

Utilities

Graphic

7-Zip

WinZip

Blender

Autordesk 3ds Max

Clamwin

AVG Antivirus

GIMP

Adobe Photoshop

Infrarecorder

Nero Burning ROM

Inkscape

Adobe Illustrator

Notepad++

Notepad, Editplus

Open Clip Art

-

Putly

SecureCRT

 

 

Subversion

Visual SourceSafe, Vault

 

 

Education

Entertainment

Celestia

WorldWide Telescope

LBreakout 2

Akanid, Breakout

Moodle

Blackboard

Supertuk

Super Mario Bros

TuxMath

-

 

 

Tux Paint

-

 

 

Tux Typing 2

Typing Master

 

 ถูกใจ
        ซอฟต์แวร์ในชุดจันทราทุกตัวได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ประจำวันรับรองว่าใช้งานไม่ยาก
ถ้าทุกท่านได้นำไปใช้อย่างจริงจังรับรองว่าถูกใจแน่นอน
ถูกงบ
        ซอฟต์แวร์ในชุดจันทราทุกตัว สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่เสียค่าไลเซนต์แต่อย่างใด จะนำไปลงกี่เครื่องก็ได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นำไปแจกจ่ายได้อย่างไม่จำกัด

ถูกกฏหมาย
        ซอฟต์แวร์ในชุดจันทราทุกตัว เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งอนุญาตให้นำไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่มีโอกาสทำผิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด รับรองว่าถูกกฏหมายแน่นอน