​​​​แผนผังสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

​โทร 0-4381-1663 โทรสาร 0-4381-1686

E-Mail : kalasin@dol.go.th​

kalasin_map_information.jpg


สถาน​ที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​95 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000​
​เขตพื้นที่รับผิดชอบอ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ดอนจาน, อ.สหัสขันธ์​
​เจ้าพนักงานที่ดิน​​0-4381-1663 ต่อ 101
​หัวหน้าฝ่ายทะเบียน​0-4381-1663 ต่อ 102
​หัวหน้าฝ่ายรังวัด​0-4381-1663 ต่อ 104
​หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน​0-4381-1663 ต่อ 106
​หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ​0-4381-1663 ต่อ 101
​​หัวหน้าฝ่ายวบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน​​0-4381-1663 ต่อ 107

​​​