วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

 

เวลา 09.00 น. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ​ณ โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขียนโดย นายภาณุ ไชโย
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

<<  กลับสู่หน้าหลัก                                                                  ไปสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด >>