5 กรกฎาคม 2562 นางพิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเจ้าหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

เขียนโดย นายภาณุ ไชโย
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 

 

<< กลับสู่หน้าหลัก                                                                                                               ไปสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด>>