มีนาคม 2563 

2 มีนาคม 2563 นางพิภาพรณ์ รวิพลศาตนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่

                     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

 

​กุมภาพันธ์ 2563

17 กุมภาพันธ์ 2563 นางพิภาพรณ์ รวิพลศาตนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 119 ปี วันสถาปณา กรมที่ดิน

14 กุมภาพันธ์ 2563 นางพิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคเงินในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563
                          ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

4 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์  สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

3 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน
                        ประชุมแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ณ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


 

มกราคม 2563

27 มกราคม 2563 นายชัยพล โพธิ์คำมิ่ง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดินสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
                        ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

18 มกราคม 2563 นางพิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                        เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

17 มกราคม 2563 นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 12 เข้าตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

17 มกราคม 2563 พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 


 

<< รวมกิจกรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

<< หน้าหลัก


 

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

423