‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

116
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

      ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายมงคล สำราญภูมิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ จำนวน ๙ รูป
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๑๒๐ ปี กรมที่ดิน

     มกราคม ๒๕๖๔        

         ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายมงคล สำราญภูมิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสร้างค่านิยมสุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ No Gift Policy"

 

 

 


 

<< รวมกิจกรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

<< หน้าหลัก