‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

665

14 เมษายน 2563

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

 

8 เมษายน 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

11 เมษายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

​22 มกราคม 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดินและหมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

<< กลับสู่หน้าหลัก