‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

835

กันยายน 2560

28 กันยายน 2560 ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 กันยายน 2560 ประชุมประจำเดือน

22 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

14 กันยายน 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12/2560 ณ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

สิงหาคม 2560

12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

7 สิงหาคม 2560 วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

กรกฎาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560 ประชุมประจำเดือนและประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

22 กรกฎาคม 2560 อบรมการใช้งานโปรแกรม LandsFax

20 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

11 กรกฏาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

5 กรกฏาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

มิถุนายน 2560

29 มิถุนายน 2560 ประชุมประจำเดือนและประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

20 มิถุนายน 2560 อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

7 มิถุนายน 2560 ประชุมประจำเดือน

2 มิถุนายน 2560 ส่งมอบคู่มือการสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดิน ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
                      ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

พฤษภาคม 2560

31 พฤษภาคม 2560 ประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

4 พฤษภาคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2560 ณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

3 พฤษภาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

เมษายน 2560

26 เมษายน 2560 ประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

25 เมษายน 2560 วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

24 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คชท.จังหวัด)

20 เมษายน 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2560 ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

11 เมษายน 2560 เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560

6 เมษายน 2560 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

31 มีนาคม 2560 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 2560 อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

21 มีนาคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2560 ณ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

1 มีนาคม 2560 ประชุมประจำเดือนและประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

กุมภาพันธ์ 2560

23 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรับองคมนตรี
                          ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

17 กุมภาพันธ์ 2560 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมที่ดิน

16 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2560 ณ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

16 กุมภาพันธ์ 2560 Big Cleaning Day

16 กุมภาพันธ์ 2560 วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี พ.ศ. 2560

1 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมประจำเดือน

1 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

มกราคม 2560

31 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

19 มกราคม 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

18 มกราคม 2560 วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. 2560

17 มกราคม 2560 ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ

15 มกราคม 2560 ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย และสำนักงานที่ดินอำเภอร่องคำ

10 มกราคม 2560 ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด และสำนักงานที่ดินอำเภอห้วยเม็ก

9 มกราคม 2560 ประชุมประจำเดือน

ธันวาคม 2559

28 ธันวาคม 2559 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559

19 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 9 เข้าตรวจสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามรอบการตรวจราชการ

15 ธันวาคม 2559 ตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี และสำนักงานที่ดินอำเภอท่าคันโท

9 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาติ (ส.ป.ก. 4-01) แก่สหกรณ์การเกษตร อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

6 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 9 มอบนโยบาย

2 ธันวาคม 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พฤศจิกายน 2559

28 พฤศจิกายน 2559 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับตำแหน่ง

24 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2560 ณ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

22 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความสามัคคี" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด​​กาฬสินธุ์​​

22 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 2/2559

3 พฤศจิกายน 2559 ประชุมประจำเดือน

1 พฤศจิกายน 2559 ประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

ตุลาคม 2559

28 ตุลาคม 2559 พิธี​บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ครบ 15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2559

6 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

5 ตุลาคม 2559 ถนนสายบุญ ณ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ตุลาคม 2559 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2559

 

 

 

<< รวมกิจกรรมสำนักงานที่ดิน
<< เมนูหลัก