‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ ‭[2]‬

482

สิงหาคม 2561

12 สิงหาคม 2561 ทำบุญตักบาตรเช้า วันแม่ 2561

กรกฎาคม 2561

23 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

4 กรกฎาคม 2561 แนะนำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน (ระยะที่ 2)

4 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจำเดือน

มิถุนายน 2561

22 มิถุนายน 2561 ประชุมประจำเดือน

21 มิถุนายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

7 มิถุนายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

8 พฤษภาคม 2561 ประชุมเร่งรัดงานค้างช่างรังวัด

8 พฤษภาคม 2561 ประชุมประจำเดือน

เมษายน 2561

20 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐฯ

19 เมษายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2 เมษายน 2561 กิจกรรมBig Cleaning day

มีนาคม 2561

​6 มีนาคม 2561 ประชุมประจำเดือน

กุมภาพันธ์ 2561

28 กุมภาพันธุ์ 2561 สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

16 กุมภาพันธ์ 2561 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 117 ปี กรมที่ดิน

6 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมประจำเดือน

ธันวาคม 2560

19 ธันวาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 9 มอบนโยบาย

พฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมทางไกลผ่าน Vedio Conference จากกรมที่ดิน

23 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

14 พฤศจิกายน 2560 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2560

ตุลาคม 2560

23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560

13 ตุลาคม 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

 

 

 

 

<< รวมกิจกรรมสำนักงานที่ดิน
<< เมนูหลัก