สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (62000)
โทร 055-741-512
 055-741-513
 055-741-520
โทรสาร 055-741-512-12​
เบอร์ มท (082) 16154 , 16254
อีเมล์ kamphaengphet@dol.go.th

สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรช
ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
​​