Skip Ribbon Commands
Skip to main content
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Topic

Started: 7/5/2021 2:09 PM
Picture Placeholder:
Dungcunhabepchinhhang

Một số tính năng và ưu điểm hấp dẫn từ các dụng cụ nhà bếp thông minh tại Thế giới bếp nhập khẩu cung cấp:

Dụng cụ nhà bếp chính hãng Thế Giới Bếp Nhập Khẩu Được làm từ nguyên liệu thép không gỉ 18/10, an toàn
Hoàn hảo cho nấu ăn lành mạnh và tiết kiệm thời gian
Nồi có nhiều cơ chế an toàn cho nấu ăn áp lực an toàn và hiệu quả
Tính năng nâng cấp, hoàn thiện công nghệ, thiết kế hiện đại
Ứng dụng các công nghệ hấp thu và phân phối, tối ưu hóa nhiệt, công nghệ đa năng sử dụng
Mặt chảo gồm 2 lớp chống dính Quartz Plus. Hoàn toàn không chứa PFOA, nikel và kim loại nậng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
Dễ dàng vệ sinh, chùi rửa. ....

Địa chỉ: 41 Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 36 444 999
Hotline: 0944 525 282
Website:

https://www.sab.gov.co/web/sieuthibepnhapkhau/home

https://quangninh.gov.vn/Lists/CauHoiThaoLuan/AllItems.aspx?FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=BeptuEUROSUNtgbnk
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5545
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=144157
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5546
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=144158
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5547
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5548
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5549


Một số tính năng và ưu điểm hấp dẫn từ các dụng cụ nhà bếp thông minh tại Thế giới bếp nhập khẩu cung cấp:

Dụng cụ nhà bếp chính hãng Thế Giới Bếp Nhập Khẩu Được làm từ nguyên liệu thép không gỉ 18/10, an toàn
Hoàn hảo cho nấu ăn lành mạnh và tiết kiệm thời gian
Nồi có nhiều cơ chế an toàn cho nấu ăn áp lực an toàn và hiệu quả
Tính năng nâng cấp, hoàn thiện công nghệ, thiết kế hiện đại
Ứng dụng các công nghệ hấp thu và phân phối, tối ưu hóa nhiệt, công nghệ đa năng sử dụng
Mặt chảo gồm 2 lớp chống dính Quartz Plus. Hoàn toàn không chứa PFOA, nikel và kim loại nậng, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
Dễ dàng vệ sinh, chùi rửa. ....

Địa chỉ: 41 Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 36 444 999
Hotline: 0944 525 282
Website:

https://www.sab.gov.co/web/sieuthibepnhapkhau/home

https://quangninh.gov.vn/Lists/CauHoiThaoLuan/AllItems.aspx?FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=BeptuEUROSUNtgbnk
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5545
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=144157
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5546
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=144158
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5547
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5548
https://honors-scholars.osu.edu/Lists/RoomReservation/Item/displayifs.aspx?List=50053e69-4ca9-4f1f-8fd0-d78ed00309ec&ID=5549


67/5/2021 2:09 PM7/5/2021 2:09 PMNo
0
Item is currently unrated.
Posted: 12/7/2021 7:27 PM
Picture Placeholder:
1875012/7/2021 7:27 PM12/7/2021 7:27 PM
Item is currently unrated.
Posted: 3/18/2022 12:07 AM
Picture Placeholder:

http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11844

https://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11845

https://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11846

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7819

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7820

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7821

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7822

https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/trang/chi-tiet-cau-hoi.aspx?q=26162

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/7949/

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/7950/

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4605

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4606

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4607

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4608

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21845

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21846

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21847

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21848

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11818

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11819

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11820

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13761

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13762

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13763 https://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13764

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36868

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36873

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36876

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36880

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36881

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7917

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7918

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7919

https://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7920

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=TopicView&screenType=change&id=f35d4f6b-a47f-4010-ade9-839a712bfe44

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=96a54fd0-4e76-4045-bd22-9b71a5ef8f76

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=893c7349-56b9-4c0a-b213-2ba9e495e843

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=dc49c9c1-0599-411b-a49c-253e9f930e50

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=3bb5ef39-f16c-4aff-bd7e-95573b5e9841

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FTop%20Facial%20Skincare%20Devices&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FSome%20useful%20skincare%20info&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FYour%20Daily%20Skincare%20Routine&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FSkincare%20Blogs&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b4ef068c-630b-46e6-9ac9-b79760c33d0d#b4ef068c-630b-46e6-9ac9-b79760c33d0d

http://www.giscience.sakura.ne.jp/pukiwiki/index.php?Facial%20Massager

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?skincare

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?Facial%20Massager

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?Top%20Facial%20Skincare%20Devices

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?Top%20Facial%20Skincare%20Devices

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?skincare

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?facial

https://port.sas.ac.uk/user/profile.php?id=9465

https://psonline.edc.org/user/profile.php?id=2860

https://zerosuicidetraining.edc.org/user/profile.php?id=275370

https://moodle3.appi.pt/user/profile.php?id=6668

https://academy.seekersguidance.org/user/profile.php?id=110966

https://talentedmonkeys.com/user/profile.php?id=2950

https://cargoschoolelearning.com/user/profile.php?id=428

https://ce.moseley.org/user/profile.php?id=42957

https://fraycollege.scholarlms.com/user/profile.php?id=607

https://moodle.csiu.org/user/profile.php?id=1401

https://mced-online.org/user/profile.php?id=4842

http://www.sharpcare.ca/user/profile.php?id=17953

http://jaiminisutra.com/user/profile.php?id=2043

https://bch3-vle.unep.org/user/profile.php?id=2343

https://myenglish.gnomio.com/user/profile.php?id=14804

http://e-assessment.id/user/profile.php?id=1020

https://moca.education/user/profile.php?id=221

https://el.etfbl.net/user/profile.php?id=36367

https://jag.training/course/user/profile.php?id=6297

https://moodle.umk.pl/WFKURSY/user/profile.php?id=261

https://www.moe.gov.tt/question/how-to-choose-a-facial-care-product/

https://www.moe.gov.tt/question/facial-skincare-devices/

https://mw.ac.th/Muangyom/question/recommended-face-lift-devices

https://mw.ac.th/Muangyom/question/facial-products-for-30s

https://mw.ac.th/Muangyom/question/how-to-choose-facial-devices

https://mw.ac.th/Muangyom/question/affordable-popular-facial-device

https://mw.ac.th/Muangyom/question/recommended-facial-devices-for-men

https://www.med.tu.ac.th/researchoffice/?dwqa-question=top-recommended-facial-devices

https://dpsm.utb.edu.vn/question/top-recommended-facial-devices/

http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11844

https://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11845

https://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11846

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7819

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7820

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7821

http://kndn.gdnn.gov.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7822

https://dongtrieu.quangninh.gov.vn/trang/chi-tiet-cau-hoi.aspx?q=26162

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/7949/

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/7950/

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4605

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4606

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4607

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4608

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21845

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21846

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21847

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=21848

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11818

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11819

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=11820

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13761

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13762

http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13763 https://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=13764

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36868

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36873

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36876

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36880

http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=36881

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7917

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7918

http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7919

https://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=7920

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=TopicView&screenType=change&id=f35d4f6b-a47f-4010-ade9-839a712bfe44

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=96a54fd0-4e76-4045-bd22-9b71a5ef8f76

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=893c7349-56b9-4c0a-b213-2ba9e495e843

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=dc49c9c1-0599-411b-a49c-253e9f930e50

https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=3bb5ef39-f16c-4aff-bd7e-95573b5e9841

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FTop%20Facial%20Skincare%20Devices&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FSome%20useful%20skincare%20info&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FYour%20Daily%20Skincare%20Routine&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FSkincare%20Blogs&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=General&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D1%26SiteMapTitle%3DGeneral

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=b4ef068c-630b-46e6-9ac9-b79760c33d0d#b4ef068c-630b-46e6-9ac9-b79760c33d0d

http://www.giscience.sakura.ne.jp/pukiwiki/index.php?Facial%20Massager

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?skincare

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?Facial%20Massager

http://www.sse.tottori-u.ac.jp/hp-keiei/index.php?Top%20Facial%20Skincare%20Devices

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?Top%20Facial%20Skincare%20Devices

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?skincare

https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?facial

https://port.sas.ac.uk/user/profile.php?id=9465

https://psonline.edc.org/user/profile.php?id=2860

https://zerosuicidetraining.edc.org/user/profile.php?id=275370

https://moodle3.appi.pt/user/profile.php?id=6668

https://academy.seekersguidance.org/user/profile.php?id=110966

https://talentedmonkeys.com/user/profile.php?id=2950

https://cargoschoolelearning.com/user/profile.php?id=428

https://ce.moseley.org/user/profile.php?id=42957

https://fraycollege.scholarlms.com/user/profile.php?id=607

https://moodle.csiu.org/user/profile.php?id=1401

https://mced-online.org/user/profile.php?id=4842

http://www.sharpcare.ca/user/profile.php?id=17953

http://jaiminisutra.com/user/profile.php?id=2043

https://bch3-vle.unep.org/user/profile.php?id=2343

https://myenglish.gnomio.com/user/profile.php?id=14804

http://e-assessment.id/user/profile.php?id=1020

https://moca.education/user/profile.php?id=221

https://el.etfbl.net/user/profile.php?id=36367

https://jag.training/course/user/profile.php?id=6297

https://moodle.umk.pl/WFKURSY/user/profile.php?id=261

https://www.moe.gov.tt/question/how-to-choose-a-facial-care-product/

https://www.moe.gov.tt/question/facial-skincare-devices/

https://mw.ac.th/Muangyom/question/recommended-face-lift-devices

https://mw.ac.th/Muangyom/question/facial-products-for-30s

https://mw.ac.th/Muangyom/question/how-to-choose-facial-devices

https://mw.ac.th/Muangyom/question/affordable-popular-facial-device

https://mw.ac.th/Muangyom/question/recommended-facial-devices-for-men

https://www.med.tu.ac.th/researchoffice/?dwqa-question=top-recommended-facial-devices

https://dpsm.utb.edu.vn/question/top-recommended-facial-devices/

187503/18/2022 12:07 AM3/18/2022 12:07 AM
Item is currently unrated.
Posted: 4/20/2022 11:21 PM
Picture Placeholder:

​https://www.musclesevolution.com/de/product/trenabol-e-200mg-ml-10ml-de/​

Trenbolon Enantat kaufen in unserem Steroid shop.

Aktive Zeit: 5-7 Tage
Durchschnittliche Dosen: 200-400 mg jeden dritten Tag
Zweck: Masse, Kraft.
Betrieb: Solides Wachstum seit der dritten Woche
Dosierung Dauer: 8-12 Wochen
Entdeckungsfähigkeit: Bis zu 3 Monate
Eigenschaften: Starke anabole und sehr starke Androgen, keine Aromatisierung, sehr giftig für Leber und Nieren
HPTA-Blockierung: Sehr stark
PCT: 2 Wochen nach der letzten Injektion

GESCHICHTE UND ALLGEMEINES

Trenbolon wurde im Jahr 1963 erstmals im Auftrag des Pharmakonzerns Roussel UCLAF synthetisiert. Nach Trenbolon Acetat und Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat war Trenbolon Enantat der dritte Trenbolon Ester, der im Bereich des Bodybuildings Verwendung fand. Das Besondere an Trenbolon Enantat ist, dass dieser Wirkstoff nie im human- oder veterinärmedizinischen Bereich zum Einsatz kam. Stattdessen erschien es erstmals in Form von Produkten so genannter Underground Laboratorien. Bei der Entwicklung dieses Trenbolon Esters spielte wahrscheinlich die Tatsache eine Rolle, dass es sich beim Hexahydrobenzylcarbonat Ester, der beim einzigen bis dahin erhältlichen Trenbolon Depot Präparat Parabolan zum Einsatz kam, um einen sehr exotischen Ester handelte. Seine Herstellung war schlicht und ergreifend billiger.
Das erste Produkt, das Trenbolon Enantat als Wirkstoff enthielt, war das Präparat Trenabol von British Dragon. Heute gibt es zahlreiche Produkte von Underground Laboratorien, die diesen Wirkstoff enthalten. Die im Vergleich zu Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat deutlich weitere Verbreitung von Trenbolon Enantat dürfte primär damit zusammenhängen, dass der Preis von Trenbolon Enantat als Rohstoff nur etwa ein Drittel des Preises von Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat beträgt.

MEDIZINISCHER EINSATZBEREICH

Bei Trenbolon Enantat handelt es sich um einen Wirkstoff, der ausschließlich in Form von Underground Produkten erhältlich ist. Wie bereits erwähnt, kam er im medizinischen Bereich nie zum Einsatz.

STRUKTUR UND SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

Der Wirkstoff Trenbolon gehört zur Familie der 19-Nor Steroide. Ihm fehlt die für Testosteron Derivate typische Methylgruppe an Position 19. Vom strukturell verwandten 19-Nor Steroid Nandrolon unterscheidet sich Trenbolon durch je eine zusätzliche Doppelbindung an Position 9 und 11. Die 3 konjugierten Doppelbindungen des Trenbolon Moleküls werden als Trienon-System bezeichnet und die Vorsilbe „Tren“ in Trenbolon ist nichts anders als eine Abkürzung für „Tri-en“.
Bei Trenbolon Enantat hat man an die beta-Hydroxyl-Gruppe des Trenbolon Moleküls an Position 17 ein Enantat Ester angehängt, der dem Wirkstoff im Vergleich zu unverestertem Trenbolon, das im Körper innerhalb weniger Stunden vollständig verstoffwechselt wird, eine Depotwirkung verleiht. Sie beruht darauf, dass Trenbolon Enantat bis zum Zeitpunkt der enzymatischen Abspaltung des Enantat Esters biologisch inaktiv und vor einem Abbau geschützt ist. Je schwerer und länger der angehängte Ester ist, desto langsamer geht diese Abspaltung vonstatten. Folglich ist die Halbwertszeit des Wirkstoffs umso länger. Da es sich beim Enantat Ester um einen recht schweren Ester handelt, besitzt Trenbolon Enantat im Körper eine Gesamtwirkzeit von knapp 14 Tagen. Aufgrund der Tatsache, dass Trenbolon Enantat und Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat (Parabolan) im Körper ein ähnliches Freisetzung Schema aufweisen, dürften diese beiden Wirkstoffe mehr oder weniger gegeneinander austauschbar sein.

Die anabole Wirkung von Trenbolon wird in der einschlägigen Steroid literatur meist mir der 3 bis fünffachen anabolen Wirkung von Testosteron angegeben. Manche Studien kommen jedoch auch zu dem Ergebnis, dass die anabolen Wirkungen von Trenbolon und Testosteron ungefähr gleich stark ausfallen. Mit Sicherheit lässt sich also nur sagen, dass Trenbolon mindestens so anabolic wie Testosteron ist.
Die anabole Wirkung von Trenbolon beruht unter anderem auf einer deutlichen Steigerung der Stickstoffeinlagerung, die im Vergleich zu Testosteron ungefähr gleich stark ausfällt . Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Testosteron und Trenbolon eine ähnlich starke anabole Wirkung besitzen.

Ein weiterer Faktor, der zur anabolen Wirkung von Trenbolon beiträgt, ist die Tatsache, dass Trenbolon Enanthate die IGF-1 Spiegel im Muskelgewebe um bis zu 200% erhöhen kann und darüber hinaus die Sattelitenzellen der Muskulatur gegenüber IGF-1 und FGF (Fibroblast Growth Factor) deutlich empfindlicher macht. IGF-1 regt das Wachstum der Muskelzellen an und besitzt somit eine deutliche anabole Wirkung, während FGF eine Teilung der Sattelitenzellen anregt und für die Reparatur von Muskelschäden von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus bewirkt Trenbolon eine signifikante Erhöhung der DNA Menge innerhalb der Muskelzellen, was eine wichtige Voraussetzung für eine Hypertrophie (Wachstum) der Muskelfasern ist.

In Bezug auf die anabole Wirkung von Trenbolon dürfte auch interessant sein, dass dieser Wirkstoff aufgrund seiner nährstoff verteilenden Wirkung die Nährstoffeffizienz  erhöht. Dies bedeutet in der Praxis, dass ein größerer Anteil der zugeführten Nährstoffe für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Muskelgewebes verwendet werden und nur weniger Nährstoffe in den Fettspeichern des Körpers landen. Zusätzlich hierzu verbessert Trenbolon die Aufnahme von über die Nahrung zugeführten Mineralstoffen signifikant.

Neben seiner anabolen Wirkung besitzt Trenbolon auch eine deutliche kraftsteigernde Wirkung, die darauf beruht, dass dieser Wirkstoff die Füllung der Kreatinphosphatspeicher der Muskelzellen fördert, so dass schneller mehr für die Muskelkontraktion benötigtes ATP produziert werden kann.

DIE ANDROGENE WIRKUNG VON TRENBOLON

Auch wenn es sich bei Trenbolon um einen sehr weit verbreiteten Wirkstoff handelt, der bereits seit Anfang der sechziger Jahre im Rahmen unzähliger Studien untersucht wurde und seit Anfang der siebziger Jahre im Bereich der Tiermedizin zum Einsatz kommt, herrscht immer noch Verwirrung darüber, wie stark die Androgenwirkung von Trenbolon wirklich ausfällt.
In der einschlägigen Steroid literatur findet man häufig die Aussage, dass Trenbolon eine stark ausgeprägte Androgenwirkung besitzt, die die Androgenwirkung von Testosteron deutlich übersteigt und im Bereich der Androgenwirkung von Dihydrotestosteron, dem stärksten körpereigenen Androgen, liegen soll. Diese Ansicht wird durch einige Untersuchungen bestärkt, die Trenbolon im Vergleich zu Testosteron eine um den Faktor 3 bis 5 stärkere Affinität für den Androgenrezeptor attestieren.

Eine neuere Studie, die die Androgenwirkung von Trenbolon und Testosteron in vivo (an lebenden Tieren) mit Hilfe des so genannten Herschberger Assays verglich  kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Androgenwirkung von Trenbolon im androgen sensitiven Gewebe der Prostata deutlich geringer als bei Testosteron ausfällt. Das Ergebnis dieser Studie deckt sich auch mit anekdotenhaften Berichten von Trenbolon Anwendern, die von einem im Vergleich zu Testosteron geringeren Potential für androgen bedingte Nebenwirkungen berichten.
Über die genauen Ursachen für die Diskrepanz zwischen starker Affinität für den Androgenrezeptor auf der einen Seite und geringer beobachteter Androgenwirkung in der Praxis auf der anderen Seite kann im Augenblick nur spekuliert werden und es bedarf weiterer Studien, um dieses Phänomen erklären zu können.

Neben seinen anabolen und androgenen Wirkungen besitzt Trenbolon auch eine ausgeprägte antikatabole Wirkung, aufgrund der dieses Steroid Beobachtungen zufolge von vielen Bodybuildern während der Diät und Wettkampfvorbereitung geschätzt wird. Im Gegensatz zu den meisten anabolen Steroiden mit anti katabolen Eigenschaften, die ihre antikatabole Wirkung dadurch entfalten, dass sie den Glukokortikoidrezeptor kompetitiv besetzen und somit verhindern, dass Kortisol an diesem Rezeptor seine katabole Wirkung entfaltet, weist Trenbolon praktisch keine Affinität für diesen Rezeptor auf.
Trotzdem reduziert Trenbolon bereits nach wenigen Tagen die Bindung von Kortisol an den Glukokortikoidrezeptor signifikant , was vermutlich darauf beruht, dass Trenbolon die Anzahl der Glukokortikoidrezeptoren im Bereich der Muskulatur reduziert. Zusätzlich hierzu senkt Trenbolon die Kortisolausschüttung  um bis zu 40% und reduziert die von Kortisol induzierte Genexpression signifikant .

In der Praxis kann beobachtet werden, dass Bodybuilder Trenbolon mit andren antikatabolen Steroiden wie Testosteron kombinieren, die ihre antikatabole Wirkung durch eine Blockierung der Glukokortikoidrezeptoren entfalten. Hierdurch kommt es zu einem synergistischen Zusammenwirken, da Trenbolon die Kortisolausschüttung und die Wirkung von Kortisol reduziert, während Testosteron verhindert, dass das noch verbleibende Kortisol an den Glukokortikoidrezeptoren eine katabole Wirkung entfalten kann.

TRENBOLON IM WETTKAMPFBODYBUILDING

Eine weitere Eigenschaft von Trenbolon, die von vielen Wettkampfbodybuildern während der Diät geschätzt wird, ist seine die Fettverbrennung fördernden Wirkung, die in der einschlägigen Steroidliteratur in der Regel auf eine starke Androgene Wirkung von Trenbolon zurückgeführt wird. Da Trenbolon neueren Erkenntnissen zufolge eine deutlich geringere Androgenwirkung als früher angenommen besitzt, ist jedoch zu vermuten, dass seine fettverbrennende Wirkung zumindest zum Teil auf anderen Mechanismen beruht.
Dass Trenbolon eine fettverbrennende Wirkung besitzt, konnte im Rahmen von Studien zweifelsfrei nachgewiesen werden. Interessanterweise scheint diese Wirkung jedoch nur dann vorhanden zu sein, wenn kein oder nur sehr wenig Östrogen im Körper präsent ist. Dies würde bedeuten, dass eine Kombination von Trenbolon mit aromatisierenden Steroiden die fettverbrennenden Eigenschaften von Trenbolon negiert, da aromatisierende Steroide den Östrogenspiegel im Körper ansteigen lassen. Aus diesem Grund kann in der Praxis beobachtet werden, dass Wettkampfbodybuilder, die sich dieses Sachverhalts bewusst sind, aber trotzdem von einer Synergie der fettverbrennenden Wirkungen von Testosteron und Trenbolon profitieren möchten, zusätzlich zu Testosteron einen Aromatasehemmer verwenden, um den Östrogenspiegel niedrig zu halten.

Bezüglich der genauen Mechanismen, über die Trenbolon die Fettverbrennung anregt, gibt es bislang lediglich Spekulationen. Eine Vermutung hängt mit der ausgeprägten Progesteronwirkung von Trenbolon zusammen. Von Progesteron ist bekannt, dass es in höheren Dosierungen die Körpertemperatur anheben und sogar Fieber verursachen kann , was gleichbedeutend mit einer verstärkten Thermogenese und einem höheren Energieverbrauch ist. Dies könnte auch die nächtlichen Hitzewallungen und Schweißausbrüche erklären, von denen viel Anwender höherer Trenbolon Dosierungen berichten.
Da Glukokortikoide wie Kortisol die Aktivität so genannter Entkoppler-Proteine (Proteine die die Verbrennung von Nährstoffen in den Mitochondrien von der ATP Gewinnung zugunsten der Wärmeproduktion entkoppeln) deutlich reduzieren und Trenbolon, wie bereits erwähnt wurde, die Ausschüttung von Kortisol deutlich reduziert, könnte Trenbolon die Aktivität der Entkoppler Proteine indirekt erhöhen und hierdurch die Thermogenese anregen.

Ein weiterer möglicher Faktor ist die von Trenbolon angeregte Erhöhung der IGF-1 Ausschüttung in den Muskeln. IGF-1 bewirkt unter anderem, dass Glukose weniger effizient in die Fettzellen transportiert wird  und macht die Fettzellen gleichzeitig empfindlicher für die Lipolyse (Fettverbrennung) anregende Beta Agonisten wie Epinephrin, Norepinephrin, Ephedrin und Clenbuterol.

MEHR MUSKELHÄRTE?

Zusätzlich zu seiner die Fettverbrennung fördernden Wirkung ist Trenbolon auch dafür bekannt, dass es die Definition und Muskelhärte fördert. Dies könnte neben der Tatsache, dass Trenbolon praktisch keine östrogenbedingte Wassereinlagerung bewirkt, auch damit zusammenhängen, dass dieser Wirkstoff wahrscheinlich wie sein alpha-17-alkyliertes Gegenstück Metribolon als Antagonist für den Aldosteron Rezeptor agiert (22) und diesen somit für Aldosteron blockiert. Aldosteron bewirkt eine verstärkte Einlagerung von Wasser im Unterhautfettgewebe, während es gleichzeitig Wasser aus dem Muskelgewebe zieht. Hierdurch wirken die Muskeln flacher und schwammiger.

Auch wenn Trenbolon prinzipiell durch das Aromatase Enzym in Östrogen umgewandelt werden kann, liegt die Rate der Umwandlung im Bereich von unter 2%  und ist somit praktisch vernachlässigbar. Gleichzeitig besitzt Trenbolon jedoch eine deutliche Affinität für den Progesteronrezeptor, die je nach Quelle fast so stark wie bei Progesteron selbst ausfällt und kann an diesem Rezeptor auch eine deutliche Progesteronwirkung hervorrufen .

Da Trenbolon nach neueren Erkenntnissen mit großer Wahrscheinlichkeit eine deutlich geringere Androgenwirkung als Testosteron aufweist, dürfte Trenbolon im Vergleich zu Testosteron auch ein geringeres Potential für androgenbedingte Nebenwirkungen wie Akne, fettige Haut, gesteigerte Aggression, Verschlimmerung eines androgenbedingten Haarausfalls sowie Vermännlichungserscheinungen bei Frauen besitzen. Sollten androgenbedingte Nebenwirkungen auftreten, kann diesen nicht mit Hilfe eines 5-alpha Reduktase Hemmers wie Finasterid entgegen gewirkt werden, da Trenbolon durch dieses Enzym nicht verstoffwechselt wird.

Aufgrund der Tatsache, dass Trenbolon nicht in nennenswertem Umfang in Östrogen umgewandelt werden kann, ist bei alleiniger Anwendung dieses Wirkstoffs nicht mit östrogenbedingten Nebenwirkungen wie Wassereinlageringen, östrogenbedingtem Fettaufbau, erhöhtem Blutdruck oder Entwicklung einer Gynäkomastie zu rechnen. Anders sieht es aus, wenn aromatisierende Steroide mit Trenbolon kombiniert werden. In diesem Szenario kommt die deutlich ausgeprägte Progesteronwirkung von Trenbolon zum Tragen. Auch wenn Progesteron für sich alleine nicht dazu in der Lage ist östrogenbedingte Nebenwirkungen wie die Entwicklung einer Gynäkomastie hervorzurufen (24, 25), verstärkt Progesteron die Östrogenwirkung von Östrogen in bestimmten Gewebetypen des Körpers deutlich (26). Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Trenbolon die östrogenbedingten Nebenwirkungen begleitend eingenommener aromatisierender Steroide signifikant verstärkt, was auch die Erklärung für die berüchtigte Tren Gyno sein dürfte, von der zahlreiche Anwender berichten.
Aus diesem Grund kann in der Praxis beobachtet werden, dass Trenbolon Anwender, die begleitend aromatisierende Steroide verwenden, zusätzlich einen Aromatasehemmer wie Arimidex oder einen Östrogenrezeptorblocker wie Nolvadex (Tamoxifen) verwenden. Erklärungsversuche, die eine Tren Gyno auf eine angebliche, durch Trenbolon bewirkte Erhöhung der Prolaktinspiegel zurückführen, können mit gutem Gewissen ins Reich der Mythen verbannt werde, da Trenbolon Studien zufolge die Prolaktinspiegel nicht beeinflusst oder sogar senkt (27, 28).
Die starke Progesteronwirkung von Trenbolon trägt außerdem zu einer deutlich stärker als bei exogenem Testosteron ausgeprägten Unterdrückung der körpereigenen Testosteronproduktion bei und desensibilisiert zu allem Überfluss zusätzlich die LH Hormon Rezeptoren in den Hoden (29), was zur Folge hat, dass die körpereigene Hormonproduktion nach dem Absetzen von Trenbolon nur sehr schleppend wieder in Gang kommt. Aus diesem Grund kann häufig beobachtet werden, dass Trenbolon Anwender nach dem Absetzen von Trenbolon noch eine Zeit lang Testosteron verwenden, um den Einfluss der Progesteronwirkung von Trenbolon zu reduzieren und nach dem Ende der Testosteron anwendung HCG einsetzen, um die Hoden wieder gegenüber LH zu sensibilisieren.

Die Kombination aus unterdrückter körpereigener Testosteronproduktion und der ausgeprägten Progesteronwirkung von Trenbolon ist auch für mit der Anwendung von Trenbolon in Verbindung stehende Potenzprobleme verantwortlich (31), die im amerikanischen Raum unter der Bezeichnung „Fina Dick“ bekannt sind. Um diesen Problemen entgegen zu wirken, kombinieren viele Anwender Beobachtungen aus der Praxis zufolge Testosteron mit Trenbolon.

Während es in der medizinischen Fachliteratur einige Fallberichte über durch Trenbolon hervorgerufene Lebererkrankungen gibt (32) und eine erhöhte Leberbelastung durch diesen Wirkstoff nicht ausgeschlossen werden kann, gehört die Aussage, dass Trenbolon die Nieren stark belastet, in das Reich der Mythen und Legenden. In der medizinischen Literatur findet sich kein Hinweis auf eine solche Nebenwirkung und eine gelegentlich beobachtete Dunkelfärbung des Urins während der Trenbolon anwendung beruht lediglich auf der bräunlichen Färbung von Trenbolon Stoffwechselprodukten, die über den Urin ausgeschieden werden (30).

Weitere Nebenwirkungen von Trenbolon umfassen eine Verschiebung des Verhältnisses von gutem HDL Cholesterin zu schlechtem LDL Cholesterin in Richtung des schlechten LDL Cholesterins, sowie bei höheren Dosierungen auftretende Schlafstörungen und verstärktes Schwitzen. Der gelegentlich direkt nach einer Trenbolon Injektion auftretende, als „Fina Cough“ bezeichnete Reizhusten, von dem in zahlreichen amerikanischen Foren berichtet wird, dürfte weniger mit dem Wirkstoff selbst und mehr mit Verunreinigungen bei so genannten „Home-Brewing“ Präparaten zusammenhängen.


​https://www.musclesevolution.com/de/product/trenabol-e-200mg-ml-10ml-de/​

Trenbolon Enantat kaufen in unserem Steroid shop.

Aktive Zeit: 5-7 Tage
Durchschnittliche Dosen: 200-400 mg jeden dritten Tag
Zweck: Masse, Kraft.
Betrieb: Solides Wachstum seit der dritten Woche
Dosierung Dauer: 8-12 Wochen
Entdeckungsfähigkeit: Bis zu 3 Monate
Eigenschaften: Starke anabole und sehr starke Androgen, keine Aromatisierung, sehr giftig für Leber und Nieren
HPTA-Blockierung: Sehr stark
PCT: 2 Wochen nach der letzten Injektion

GESCHICHTE UND ALLGEMEINES

Trenbolon wurde im Jahr 1963 erstmals im Auftrag des Pharmakonzerns Roussel UCLAF synthetisiert. Nach Trenbolon Acetat und Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat war Trenbolon Enantat der dritte Trenbolon Ester, der im Bereich des Bodybuildings Verwendung fand. Das Besondere an Trenbolon Enantat ist, dass dieser Wirkstoff nie im human- oder veterinärmedizinischen Bereich zum Einsatz kam. Stattdessen erschien es erstmals in Form von Produkten so genannter Underground Laboratorien. Bei der Entwicklung dieses Trenbolon Esters spielte wahrscheinlich die Tatsache eine Rolle, dass es sich beim Hexahydrobenzylcarbonat Ester, der beim einzigen bis dahin erhältlichen Trenbolon Depot Präparat Parabolan zum Einsatz kam, um einen sehr exotischen Ester handelte. Seine Herstellung war schlicht und ergreifend billiger.
Das erste Produkt, das Trenbolon Enantat als Wirkstoff enthielt, war das Präparat Trenabol von British Dragon. Heute gibt es zahlreiche Produkte von Underground Laboratorien, die diesen Wirkstoff enthalten. Die im Vergleich zu Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat deutlich weitere Verbreitung von Trenbolon Enantat dürfte primär damit zusammenhängen, dass der Preis von Trenbolon Enantat als Rohstoff nur etwa ein Drittel des Preises von Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat beträgt.

MEDIZINISCHER EINSATZBEREICH

Bei Trenbolon Enantat handelt es sich um einen Wirkstoff, der ausschließlich in Form von Underground Produkten erhältlich ist. Wie bereits erwähnt, kam er im medizinischen Bereich nie zum Einsatz.

STRUKTUR UND SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

Der Wirkstoff Trenbolon gehört zur Familie der 19-Nor Steroide. Ihm fehlt die für Testosteron Derivate typische Methylgruppe an Position 19. Vom strukturell verwandten 19-Nor Steroid Nandrolon unterscheidet sich Trenbolon durch je eine zusätzliche Doppelbindung an Position 9 und 11. Die 3 konjugierten Doppelbindungen des Trenbolon Moleküls werden als Trienon-System bezeichnet und die Vorsilbe „Tren“ in Trenbolon ist nichts anders als eine Abkürzung für „Tri-en“.
Bei Trenbolon Enantat hat man an die beta-Hydroxyl-Gruppe des Trenbolon Moleküls an Position 17 ein Enantat Ester angehängt, der dem Wirkstoff im Vergleich zu unverestertem Trenbolon, das im Körper innerhalb weniger Stunden vollständig verstoffwechselt wird, eine Depotwirkung verleiht. Sie beruht darauf, dass Trenbolon Enantat bis zum Zeitpunkt der enzymatischen Abspaltung des Enantat Esters biologisch inaktiv und vor einem Abbau geschützt ist. Je schwerer und länger der angehängte Ester ist, desto langsamer geht diese Abspaltung vonstatten. Folglich ist die Halbwertszeit des Wirkstoffs umso länger. Da es sich beim Enantat Ester um einen recht schweren Ester handelt, besitzt Trenbolon Enantat im Körper eine Gesamtwirkzeit von knapp 14 Tagen. Aufgrund der Tatsache, dass Trenbolon Enantat und Trenbolon Hexahydrobenzylcarbonat (Parabolan) im Körper ein ähnliches Freisetzung Schema aufweisen, dürften diese beiden Wirkstoffe mehr oder weniger gegeneinander austauschbar sein.

Die anabole Wirkung von Trenbolon wird in der einschlägigen Steroid literatur meist mir der 3 bis fünffachen anabolen Wirkung von Testosteron angegeben. Manche Studien kommen jedoch auch zu dem Ergebnis, dass die anabolen Wirkungen von Trenbolon und Testosteron ungefähr gleich stark ausfallen. Mit Sicherheit lässt sich also nur sagen, dass Trenbolon mindestens so anabolic wie Testosteron ist.
Die anabole Wirkung von Trenbolon beruht unter anderem auf einer deutlichen Steigerung der Stickstoffeinlagerung, die im Vergleich zu Testosteron ungefähr gleich stark ausfällt . Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Testosteron und Trenbolon eine ähnlich starke anabole Wirkung besitzen.

Ein weiterer Faktor, der zur anabolen Wirkung von Trenbolon beiträgt, ist die Tatsache, dass Trenbolon Enanthate die IGF-1 Spiegel im Muskelgewebe um bis zu 200% erhöhen kann und darüber hinaus die Sattelitenzellen der Muskulatur gegenüber IGF-1 und FGF (Fibroblast Growth Factor) deutlich empfindlicher macht. IGF-1 regt das Wachstum der Muskelzellen an und besitzt somit eine deutliche anabole Wirkung, während FGF eine Teilung der Sattelitenzellen anregt und für die Reparatur von Muskelschäden von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus bewirkt Trenbolon eine signifikante Erhöhung der DNA Menge innerhalb der Muskelzellen, was eine wichtige Voraussetzung für eine Hypertrophie (Wachstum) der Muskelfasern ist.

In Bezug auf die anabole Wirkung von Trenbolon dürfte auch interessant sein, dass dieser Wirkstoff aufgrund seiner nährstoff verteilenden Wirkung die Nährstoffeffizienz  erhöht. Dies bedeutet in der Praxis, dass ein größerer Anteil der zugeführten Nährstoffe für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Muskelgewebes verwendet werden und nur weniger Nährstoffe in den Fettspeichern des Körpers landen. Zusätzlich hierzu verbessert Trenbolon die Aufnahme von über die Nahrung zugeführten Mineralstoffen signifikant.

Neben seiner anabolen Wirkung besitzt Trenbolon auch eine deutliche kraftsteigernde Wirkung, die darauf beruht, dass dieser Wirkstoff die Füllung der Kreatinphosphatspeicher der Muskelzellen fördert, so dass schneller mehr für die Muskelkontraktion benötigtes ATP produziert werden kann.

DIE ANDROGENE WIRKUNG VON TRENBOLON

Auch wenn es sich bei Trenbolon um einen sehr weit verbreiteten Wirkstoff handelt, der bereits seit Anfang der sechziger Jahre im Rahmen unzähliger Studien untersucht wurde und seit Anfang der siebziger Jahre im Bereich der Tiermedizin zum Einsatz kommt, herrscht immer noch Verwirrung darüber, wie stark die Androgenwirkung von Trenbolon wirklich ausfällt.
In der einschlägigen Steroid literatur findet man häufig die Aussage, dass Trenbolon eine stark ausgeprägte Androgenwirkung besitzt, die die Androgenwirkung von Testosteron deutlich übersteigt und im Bereich der Androgenwirkung von Dihydrotestosteron, dem stärksten körpereigenen Androgen, liegen soll. Diese Ansicht wird durch einige Untersuchungen bestärkt, die Trenbolon im Vergleich zu Testosteron eine um den Faktor 3 bis 5 stärkere Affinität für den Androgenrezeptor attestieren.

Eine neuere Studie, die die Androgenwirkung von Trenbolon und Testosteron in vivo (an lebenden Tieren) mit Hilfe des so genannten Herschberger Assays verglich  kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Androgenwirkung von Trenbolon im androgen sensitiven Gewebe der Prostata deutlich geringer als bei Testosteron ausfällt. Das Ergebnis dieser Studie deckt sich auch mit anekdotenhaften Berichten von Trenbolon Anwendern, die von einem im Vergleich zu Testosteron geringeren Potential für androgen bedingte Nebenwirkungen berichten.
Über die genauen Ursachen für die Diskrepanz zwischen starker Affinität für den Androgenrezeptor auf der einen Seite und geringer beobachteter Androgenwirkung in der Praxis auf der anderen Seite kann im Augenblick nur spekuliert werden und es bedarf weiterer Studien, um dieses Phänomen erklären zu können.

Neben seinen anabolen und androgenen Wirkungen besitzt Trenbolon auch eine ausgeprägte antikatabole Wirkung, aufgrund der dieses Steroid Beobachtungen zufolge von vielen Bodybuildern während der Diät und Wettkampfvorbereitung geschätzt wird. Im Gegensatz zu den meisten anabolen Steroiden mit anti katabolen Eigenschaften, die ihre antikatabole Wirkung dadurch entfalten, dass sie den Glukokortikoidrezeptor kompetitiv besetzen und somit verhindern, dass Kortisol an diesem Rezeptor seine katabole Wirkung entfaltet, weist Trenbolon praktisch keine Affinität für diesen Rezeptor auf.
Trotzdem reduziert Trenbolon bereits nach wenigen Tagen die Bindung von Kortisol an den Glukokortikoidrezeptor signifikant , was vermutlich darauf beruht, dass Trenbolon die Anzahl der Glukokortikoidrezeptoren im Bereich der Muskulatur reduziert. Zusätzlich hierzu senkt Trenbolon die Kortisolausschüttung  um bis zu 40% und reduziert die von Kortisol induzierte Genexpression signifikant .

In der Praxis kann beobachtet werden, dass Bodybuilder Trenbolon mit andren antikatabolen Steroiden wie Testosteron kombinieren, die ihre antikatabole Wirkung durch eine Blockierung der Glukokortikoidrezeptoren entfalten. Hierdurch kommt es zu einem synergistischen Zusammenwirken, da Trenbolon die Kortisolausschüttung und die Wirkung von Kortisol reduziert, während Testosteron verhindert, dass das noch verbleibende Kortisol an den Glukokortikoidrezeptoren eine katabole Wirkung entfalten kann.

TRENBOLON IM WETTKAMPFBODYBUILDING

Eine weitere Eigenschaft von Trenbolon, die von vielen Wettkampfbodybuildern während der Diät geschätzt wird, ist seine die Fettverbrennung fördernden Wirkung, die in der einschlägigen Steroidliteratur in der Regel auf eine starke Androgene Wirkung von Trenbolon zurückgeführt wird. Da Trenbolon neueren Erkenntnissen zufolge eine deutlich geringere Androgenwirkung als früher angenommen besitzt, ist jedoch zu vermuten, dass seine fettverbrennende Wirkung zumindest zum Teil auf anderen Mechanismen beruht.
Dass Trenbolon eine fettverbrennende Wirkung besitzt, konnte im Rahmen von Studien zweifelsfrei nachgewiesen werden. Interessanterweise scheint diese Wirkung jedoch nur dann vorhanden zu sein, wenn kein oder nur sehr wenig Östrogen im Körper präsent ist. Dies würde bedeuten, dass eine Kombination von Trenbolon mit aromatisierenden Steroiden die fettverbrennenden Eigenschaften von Trenbolon negiert, da aromatisierende Steroide den Östrogenspiegel im Körper ansteigen lassen. Aus diesem Grund kann in der Praxis beobachtet werden, dass Wettkampfbodybuilder, die sich dieses Sachverhalts bewusst sind, aber trotzdem von einer Synergie der fettverbrennenden Wirkungen von Testosteron und Trenbolon profitieren möchten, zusätzlich zu Testosteron einen Aromatasehemmer verwenden, um den Östrogenspiegel niedrig zu halten.

Bezüglich der genauen Mechanismen, über die Trenbolon die Fettverbrennung anregt, gibt es bislang lediglich Spekulationen. Eine Vermutung hängt mit der ausgeprägten Progesteronwirkung von Trenbolon zusammen. Von Progesteron ist bekannt, dass es in höheren Dosierungen die Körpertemperatur anheben und sogar Fieber verursachen kann , was gleichbedeutend mit einer verstärkten Thermogenese und einem höheren Energieverbrauch ist. Dies könnte auch die nächtlichen Hitzewallungen und Schweißausbrüche erklären, von denen viel Anwender höherer Trenbolon Dosierungen berichten.
Da Glukokortikoide wie Kortisol die Aktivität so genannter Entkoppler-Proteine (Proteine die die Verbrennung von Nährstoffen in den Mitochondrien von der ATP Gewinnung zugunsten der Wärmeproduktion entkoppeln) deutlich reduzieren und Trenbolon, wie bereits erwähnt wurde, die Ausschüttung von Kortisol deutlich reduziert, könnte Trenbolon die Aktivität der Entkoppler Proteine indirekt erhöhen und hierdurch die Thermogenese anregen.

Ein weiterer möglicher Faktor ist die von Trenbolon angeregte Erhöhung der IGF-1 Ausschüttung in den Muskeln. IGF-1 bewirkt unter anderem, dass Glukose weniger effizient in die Fettzellen transportiert wird  und macht die Fettzellen gleichzeitig empfindlicher für die Lipolyse (Fettverbrennung) anregende Beta Agonisten wie Epinephrin, Norepinephrin, Ephedrin und Clenbuterol.

MEHR MUSKELHÄRTE?

Zusätzlich zu seiner die Fettverbrennung fördernden Wirkung ist Trenbolon auch dafür bekannt, dass es die Definition und Muskelhärte fördert. Dies könnte neben der Tatsache, dass Trenbolon praktisch keine östrogenbedingte Wassereinlagerung bewirkt, auch damit zusammenhängen, dass dieser Wirkstoff wahrscheinlich wie sein alpha-17-alkyliertes Gegenstück Metribolon als Antagonist für den Aldosteron Rezeptor agiert (22) und diesen somit für Aldosteron blockiert. Aldosteron bewirkt eine verstärkte Einlagerung von Wasser im Unterhautfettgewebe, während es gleichzeitig Wasser aus dem Muskelgewebe zieht. Hierdurch wirken die Muskeln flacher und schwammiger.

Auch wenn Trenbolon prinzipiell durch das Aromatase Enzym in Östrogen umgewandelt werden kann, liegt die Rate der Umwandlung im Bereich von unter 2%  und ist somit praktisch vernachlässigbar. Gleichzeitig besitzt Trenbolon jedoch eine deutliche Affinität für den Progesteronrezeptor, die je nach Quelle fast so stark wie bei Progesteron selbst ausfällt und kann an diesem Rezeptor auch eine deutliche Progesteronwirkung hervorrufen .

Da Trenbolon nach neueren Erkenntnissen mit großer Wahrscheinlichkeit eine deutlich geringere Androgenwirkung als Testosteron aufweist, dürfte Trenbolon im Vergleich zu Testosteron auch ein geringeres Potential für androgenbedingte Nebenwirkungen wie Akne, fettige Haut, gesteigerte Aggression, Verschlimmerung eines androgenbedingten Haarausfalls sowie Vermännlichungserscheinungen bei Frauen besitzen. Sollten androgenbedingte Nebenwirkungen auftreten, kann diesen nicht mit Hilfe eines 5-alpha Reduktase Hemmers wie Finasterid entgegen gewirkt werden, da Trenbolon durch dieses Enzym nicht verstoffwechselt wird.

Aufgrund der Tatsache, dass Trenbolon nicht in nennenswertem Umfang in Östrogen umgewandelt werden kann, ist bei alleiniger Anwendung dieses Wirkstoffs nicht mit östrogenbedingten Nebenwirkungen wie Wassereinlageringen, östrogenbedingtem Fettaufbau, erhöhtem Blutdruck oder Entwicklung einer Gynäkomastie zu rechnen. Anders sieht es aus, wenn aromatisierende Steroide mit Trenbolon kombiniert werden. In diesem Szenario kommt die deutlich ausgeprägte Progesteronwirkung von Trenbolon zum Tragen. Auch wenn Progesteron für sich alleine nicht dazu in der Lage ist östrogenbedingte Nebenwirkungen wie die Entwicklung einer Gynäkomastie hervorzurufen (24, 25), verstärkt Progesteron die Östrogenwirkung von Östrogen in bestimmten Gewebetypen des Körpers deutlich (26). Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Trenbolon die östrogenbedingten Nebenwirkungen begleitend eingenommener aromatisierender Steroide signifikant verstärkt, was auch die Erklärung für die berüchtigte Tren Gyno sein dürfte, von der zahlreiche Anwender berichten.
Aus diesem Grund kann in der Praxis beobachtet werden, dass Trenbolon Anwender, die begleitend aromatisierende Steroide verwenden, zusätzlich einen Aromatasehemmer wie Arimidex oder einen Östrogenrezeptorblocker wie Nolvadex (Tamoxifen) verwenden. Erklärungsversuche, die eine Tren Gyno auf eine angebliche, durch Trenbolon bewirkte Erhöhung der Prolaktinspiegel zurückführen, können mit gutem Gewissen ins Reich der Mythen verbannt werde, da Trenbolon Studien zufolge die Prolaktinspiegel nicht beeinflusst oder sogar senkt (27, 28).
Die starke Progesteronwirkung von Trenbolon trägt außerdem zu einer deutlich stärker als bei exogenem Testosteron ausgeprägten Unterdrückung der körpereigenen Testosteronproduktion bei und desensibilisiert zu allem Überfluss zusätzlich die LH Hormon Rezeptoren in den Hoden (29), was zur Folge hat, dass die körpereigene Hormonproduktion nach dem Absetzen von Trenbolon nur sehr schleppend wieder in Gang kommt. Aus diesem Grund kann häufig beobachtet werden, dass Trenbolon Anwender nach dem Absetzen von Trenbolon noch eine Zeit lang Testosteron verwenden, um den Einfluss der Progesteronwirkung von Trenbolon zu reduzieren und nach dem Ende der Testosteron anwendung HCG einsetzen, um die Hoden wieder gegenüber LH zu sensibilisieren.

Die Kombination aus unterdrückter körpereigener Testosteronproduktion und der ausgeprägten Progesteronwirkung von Trenbolon ist auch für mit der Anwendung von Trenbolon in Verbindung stehende Potenzprobleme verantwortlich (31), die im amerikanischen Raum unter der Bezeichnung „Fina Dick“ bekannt sind. Um diesen Problemen entgegen zu wirken, kombinieren viele Anwender Beobachtungen aus der Praxis zufolge Testosteron mit Trenbolon.

Während es in der medizinischen Fachliteratur einige Fallberichte über durch Trenbolon hervorgerufene Lebererkrankungen gibt (32) und eine erhöhte Leberbelastung durch diesen Wirkstoff nicht ausgeschlossen werden kann, gehört die Aussage, dass Trenbolon die Nieren stark belastet, in das Reich der Mythen und Legenden. In der medizinischen Literatur findet sich kein Hinweis auf eine solche Nebenwirkung und eine gelegentlich beobachtete Dunkelfärbung des Urins während der Trenbolon anwendung beruht lediglich auf der bräunlichen Färbung von Trenbolon Stoffwechselprodukten, die über den Urin ausgeschieden werden (30).

Weitere Nebenwirkungen von Trenbolon umfassen eine Verschiebung des Verhältnisses von gutem HDL Cholesterin zu schlechtem LDL Cholesterin in Richtung des schlechten LDL Cholesterins, sowie bei höheren Dosierungen auftretende Schlafstörungen und verstärktes Schwitzen. Der gelegentlich direkt nach einer Trenbolon Injektion auftretende, als „Fina Cough“ bezeichnete Reizhusten, von dem in zahlreichen amerikanischen Foren berichtet wird, dürfte weniger mit dem Wirkstoff selbst und mehr mit Verunreinigungen bei so genannten „Home-Brewing“ Präparaten zusammenhängen.


187504/20/2022 11:21 PM4/20/2022 11:21 PM
Item is currently unrated.
Posted: 4/20/2022 11:23 PM
Picture Placeholder:

​​https://www.musclesevolution.com/de/product/somatropin-100-i-u-box-10-phiolen-x-10iu/​

Somatropin (Wachstumshormon) kaufen in unserem Steroid shop.

Lagerung und Handhabung

– Vor dem Dosieren im Kühlschrank 2°C -7°C lagern
– Vor dem Einfrieren schützen
– Vor Licht schützen
– Rekonstituiertes Produkt kann bis zu 28 Tage unter Kühlung gelagert werden 2°C -7°C

Wenn du abends schlafen gehst, wacht deine Hypophyse auf. Die kirschkerngroße Hormondrüse an der Schädelbasis produziert mehrere Hormone — auch HGH, eine Kette aus 191 Aminosäuren. Es gelangt über die Blutbahn zu verschiedenen Stationen innerhalb des Körpers und bleibt dort an der Zelloberfläche hängen. HGH dockt etwa an Fettzellen an und bringt sie dazu, einen Teil ihrer Fracht abzuwerfen. Es wirkt auch in der Leber und regt sie zur Produktion eines hormonähnlichen Polypeptids an: Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) fördert das Wachstum von Knochen, Knorpel — und Muskulatur! Somatropin erreicht deshalb in wachstums intensiven Phasen — im Kindesalter und in der Pubertät — Spitzenwerte, die danach kontinuierlich sinken.

Somatropin kaufen mit 100 I.E. im musclesevolution.com – Originale HGH Wachstumshormone kaufen und bestellen.

Unser Shop ist auf Somatotropes Hormone spezialisiert. Wir haben die größte Auswahl an Somatropin-Produkten.
Wir machen auf Anfrage den besten Preis für Human Growth Hormone und beraten dich gerne.

SOMATROPIN KAUFEN ZUM BODYBUILDING

Originales Somatropin kaufen zum Bodybuilding. Wie schon bekannt ist, und wie auch Bodybuilder verraten, ist das Wachstumshormon HGH Somatropin Norvatis für das Wachstum des Bodybuilders verantwortlich.
Das Human Growth Hormone HGH  wirkt anabol auf Leber, Muskeln und Knochen.
Es führt nämlich dort zu vermehrter Aufnahme und Verarbeitung von Aminosäuren, die bekanntlich ziemlich viele wichtige Funktionen im Körper haben.
Außerdem wirkt das Hygetropin auch in den Nieren und in den Knorpeln.

SOMATROPIN DOSIERUNG

Somatropin  ist ein Wachstumshormon zum Muskelaufbau: 4 i.E. am Tag, verteilt auf 2-3 Injektionen.
Fettabbau mit HGH: 2 – 6 i.E. bin Tag
Der Körper reduziert die Eigenproduktion ca. 1 – 2 d.h. am Tag von HGH Somatropin Hilma Biocare entsprechend der eingenommenen Menge, was bedeutet, dass eine Dosierung in diesem Bereich lediglich die Körpereigene Produktion ersetzen würde.
Wachstumshormon müssen kühl gelagert werden nach dem anmixen, da es sonst seine Wirkungsfähigkeit verliert.

SOMATROPIN WIRKUNG

Somatropin  HGH kann bei intensivem Training die Höhe und Häufigkeit der Ausschüttungen des Somatotropes Hormon positiv beeinflussen.
Das Training kann sehr anstrengendes Ausdauertraining sein, aber auch schweres Krafttraining.
Ebenso Fastenzeiten sollen die Höhe an HGH Somatotropes Hormonen und die Häufigkeit der Ausschüttungen erheblich steigern, denn dies senkt das Insulin, was der Gegenspieler zum Wachstumshormone ist.

HGH WACHSTUMSHORMON WIRKUNG

Eine ausgewogene Ernährung spielt bei Wachstumshormonen eine wichtige Rolle.
Wer eine perfekte Ausschüttung der Hormone Testosteron Enantat, Östrogen und Co. hat, der wird normalerweise auch keine Probleme mit seinem HGH Somatropin wert haben.
Denn diese Hormone steigern das Wachstumshormon.
Zusätzlich ist ein gesunder und ausreichender Schlaf wichtig.
Trotzdem ist die Regeneration im Schlaf nicht nur für die Ausschüttung von Somatotropes Hormon wichtig.

SOMATROPIN ALS ANTI-AGING-MITTEL

Unser Wachstumshormon als synthetisches HGH Somatropin wird aber auch gerne als angebliches Anti-Aging-Mittel und als Dopingmittel eingenommen.
Für den Nutzen als Anti-Aging-Mittels gibt es keine Nachweise. Über die anderen Vorteile von Wachstumshormonen muss ich euch ja nichts erklären.

SOMATROPIN DATEN UND FAKTEN

Künstliches HGH Somatropin einzunehmen, ohne einen gravierenden medizinischen Grund zu haben, kann zu starken Nebenwirkungen führen.
Neben den Nachteilen bei zu vielen HGH Somatotropes Hormonen im Körper gibt es bei Dopingmissbrauch noch weitere Nebenwirkungen.

Da es meist nicht nur bei einem Dopingmittel bleibt, sondern noch andere anabole Steroide wie beispielsweise künstliches Insulin und Testosteron Enantat für den effektiven Muskelaufbau eingenommen werden.
Diese Steroid-Kombinationen können dann zusammen zu schwerwiegenden Wechselwirkungen führen.
Zusätzlich ist eine Akromegalie aufgrund des Missbrauchs irreversibel und geht nicht mehr zurück.

​​https://www.musclesevolution.com/de/product/somatropin-100-i-u-box-10-phiolen-x-10iu/​

Somatropin (Wachstumshormon) kaufen in unserem Steroid shop.

Lagerung und Handhabung

– Vor dem Dosieren im Kühlschrank 2°C -7°C lagern
– Vor dem Einfrieren schützen
– Vor Licht schützen
– Rekonstituiertes Produkt kann bis zu 28 Tage unter Kühlung gelagert werden 2°C -7°C

Wenn du abends schlafen gehst, wacht deine Hypophyse auf. Die kirschkerngroße Hormondrüse an der Schädelbasis produziert mehrere Hormone — auch HGH, eine Kette aus 191 Aminosäuren. Es gelangt über die Blutbahn zu verschiedenen Stationen innerhalb des Körpers und bleibt dort an der Zelloberfläche hängen. HGH dockt etwa an Fettzellen an und bringt sie dazu, einen Teil ihrer Fracht abzuwerfen. Es wirkt auch in der Leber und regt sie zur Produktion eines hormonähnlichen Polypeptids an: Der insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) fördert das Wachstum von Knochen, Knorpel — und Muskulatur! Somatropin erreicht deshalb in wachstums intensiven Phasen — im Kindesalter und in der Pubertät — Spitzenwerte, die danach kontinuierlich sinken.

Somatropin kaufen mit 100 I.E. im musclesevolution.com – Originale HGH Wachstumshormone kaufen und bestellen.

Unser Shop ist auf Somatotropes Hormone spezialisiert. Wir haben die größte Auswahl an Somatropin-Produkten.
Wir machen auf Anfrage den besten Preis für Human Growth Hormone und beraten dich gerne.

SOMATROPIN KAUFEN ZUM BODYBUILDING

Originales Somatropin kaufen zum Bodybuilding. Wie schon bekannt ist, und wie auch Bodybuilder verraten, ist das Wachstumshormon HGH Somatropin Norvatis für das Wachstum des Bodybuilders verantwortlich.
Das Human Growth Hormone HGH  wirkt anabol auf Leber, Muskeln und Knochen.
Es führt nämlich dort zu vermehrter Aufnahme und Verarbeitung von Aminosäuren, die bekanntlich ziemlich viele wichtige Funktionen im Körper haben.
Außerdem wirkt das Hygetropin auch in den Nieren und in den Knorpeln.

SOMATROPIN DOSIERUNG

Somatropin  ist ein Wachstumshormon zum Muskelaufbau: 4 i.E. am Tag, verteilt auf 2-3 Injektionen.
Fettabbau mit HGH: 2 – 6 i.E. bin Tag
Der Körper reduziert die Eigenproduktion ca. 1 – 2 d.h. am Tag von HGH Somatropin Hilma Biocare entsprechend der eingenommenen Menge, was bedeutet, dass eine Dosierung in diesem Bereich lediglich die Körpereigene Produktion ersetzen würde.
Wachstumshormon müssen kühl gelagert werden nach dem anmixen, da es sonst seine Wirkungsfähigkeit verliert.

SOMATROPIN WIRKUNG

Somatropin  HGH kann bei intensivem Training die Höhe und Häufigkeit der Ausschüttungen des Somatotropes Hormon positiv beeinflussen.
Das Training kann sehr anstrengendes Ausdauertraining sein, aber auch schweres Krafttraining.
Ebenso Fastenzeiten sollen die Höhe an HGH Somatotropes Hormonen und die Häufigkeit der Ausschüttungen erheblich steigern, denn dies senkt das Insulin, was der Gegenspieler zum Wachstumshormone ist.

HGH WACHSTUMSHORMON WIRKUNG

Eine ausgewogene Ernährung spielt bei Wachstumshormonen eine wichtige Rolle.
Wer eine perfekte Ausschüttung der Hormone Testosteron Enantat, Östrogen und Co. hat, der wird normalerweise auch keine Probleme mit seinem HGH Somatropin wert haben.
Denn diese Hormone steigern das Wachstumshormon.
Zusätzlich ist ein gesunder und ausreichender Schlaf wichtig.
Trotzdem ist die Regeneration im Schlaf nicht nur für die Ausschüttung von Somatotropes Hormon wichtig.

SOMATROPIN ALS ANTI-AGING-MITTEL

Unser Wachstumshormon als synthetisches HGH Somatropin wird aber auch gerne als angebliches Anti-Aging-Mittel und als Dopingmittel eingenommen.
Für den Nutzen als Anti-Aging-Mittels gibt es keine Nachweise. Über die anderen Vorteile von Wachstumshormonen muss ich euch ja nichts erklären.

SOMATROPIN DATEN UND FAKTEN

Künstliches HGH Somatropin einzunehmen, ohne einen gravierenden medizinischen Grund zu haben, kann zu starken Nebenwirkungen führen.
Neben den Nachteilen bei zu vielen HGH Somatotropes Hormonen im Körper gibt es bei Dopingmissbrauch noch weitere Nebenwirkungen.

Da es meist nicht nur bei einem Dopingmittel bleibt, sondern noch andere anabole Steroide wie beispielsweise künstliches Insulin und Testosteron Enantat für den effektiven Muskelaufbau eingenommen werden.
Diese Steroid-Kombinationen können dann zusammen zu schwerwiegenden Wechselwirkungen führen.
Zusätzlich ist eine Akromegalie aufgrund des Missbrauchs irreversibel und geht nicht mehr zurück.

187504/20/2022 11:23 PM4/20/2022 11:23 PM
Item is currently unrated.
Posted: 4/20/2022 11:32 PM
Picture Placeholder:
187504/20/2022 11:32 PM4/20/2022 11:32 PM
Item is currently unrated.
Posted: 5/10/2022 5:49 PM
Picture Placeholder:

7 natural ways to deal with cirrhosis

 

Content prepared based on: bit.ly /caoduoclieu , http://novaco.vn/cao-duoc-lieu/  .

The liver is the most important organ of the body, it helps to remove toxins from food and water when put into the body. When liver function is weakened, it will lead to liver diseases, the most dangerous cirrhosis is leading to liver cancer. To prevent cirrhosis of the liver, you need to increase the activity of cleaning the liver by adding a scientific diet and reasonable exercise. Here are some natural methods to help you deal with cirrhosis effectively.

1.Addition of dandelion herb

Bodhi tree, also known as the tree, has a slightly bitter taste, is cold, has the effect of clearing heat, diuretic, treating jaundice, detoxifying the liver, enhancing liver function. In modern medical studies, dandelion is also used to increase secretion, promote bile secretion, promote blood circulation, protect liver cells, prevent cirrhosis, fatty liver. , cooling, enhancing liver detoxification.  http://tinyurl.com/yah5qj2h

2.Organic food supplement

In fact, a diet rich in saturated fat, fried foods, chemicals and fast food can increase the risk of liver disease. As a result, high levels of triglycerides and cholesterol in the blood are two serious risk factors for liver damage and cirrhosis.

Regularly consuming enough (organic) vegetables and other foods is key to maintaining a healthy liver. You can add organic vegetables such as: cauliflower, broccoli, kale, spinach, watercress, dandelion…

3. Quit alcohol and tobacco

Regular drinking and smoking are the main causes of liver problems. Due to the accumulation of fats in the liver cells, it causes swelling and cirrhosis of the liver. Heavy drinking is one of the fastest ways to damage and kill liver cells - and alcohol combined with smoking or a poor diet is far more dangerous. Therefore, limiting alcohol consumption and smoking is the safest way for you to prevent the risk of cirrhosis.

4. Maintain a healthy weight

Obesity is one of the most common causes of liver disease in Western countries today. Obesity can cause nonalcoholic fatty liver disease and is associated with a significantly higher risk of developing other liver problems. In addition, being overweight increases the risk of other health problems such as high blood pressure, diabetes, too much fat around the waist, high cholesterol and triglycerides. All these factors increase the proportion of people. liver damage, not to mention heart disease, diabetes and stroke. To prevent the risk of fatty liver, cirrhosis, it is important to control your weight.

5. Limit exposure to toxic environments

When we breathe polluted air such as: aerosols, pesticides, synthetic beauty products and additives in cigarettes are all factors that cause liver cell damage. You should limit breathing and exposure to toxic environments from food sources and beauty products, products containing pesticides.  http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/thuc-pham-lam-tang-cam-giac-doi-c2n505.html

6. Limit the use of antibiotics

Studies have shown that consuming too much antibiotics and pain relievers for a long time will cause liver disease risks. You need to double-check your oral medications regularly to see how they affect your liver. You should consult your doctor before using the drug or refer to alternative methods of medicine with dietary supplements.

7. Prevents Infections and Viruses

Liver diseases including hepatitis A, B, and C are caused by viruses that are passed from person to person. This can cause the liver to swell, develop cirrhosis, which, if left untreated, can even lead to liver cancer and death.

Most health authorities believe that proper immunization is the best way to prevent hepatitis A and B. There is currently no vaccine for hepatitis C. In fact, the only way to prevent hepatitis infection C is to avoid contact with viral blood through preventive methods.

In addition, you can refer to some extracts from suppliers of natural pharmaceutical ingredients that support the prevention and treatment of cirrhosis such as: prickly pear extract, dried phyllocarpus plant, artichoke extract... of the company. Novaco pharmaceutical shares.

https://community.wongcw.com/novaco
https://community.wongcw.com/caythuocnam
https://alumni.armtischool.com/novaco
https://everyonezone.com/novaco
https://anynote.co/novaco
https://www.emazoo.com/novaco
https://www.djsoft.net/community/members/novaco.99480/#about
https://www.setuppost.com/how-to-prevent-breast-cancer/
https://akastars.com/novaco
https://www.reusealways.com/novaco
https://facethai.net/novaco
https://www.paloodles.com/novaco
https://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/read-blog/48423
https://addandclick.com/novaco
https://community.tccwpg.com/novaco
https://www.lawcodev.com/novaco
https://kruthai.com/novaco
https://www.khedmeh.com/wall/user/novaco
https://www.promorapid.com/novaco
https://www.4yo.us/user/novaco
https://www.recentstatus.com/novaco
https://expressafrica.et/novaco
https://redsocialgoool.com/novaco
https://onefad.com/i/novaco
https://catbuzzy.com/novaco
https://social.x-vendor.com/novaco
https://www.buzzbii.com/novaco
https://neverbroke.club/novaco
https://twitback.com/novaco
https://www.connectyu.com/novaco
https://selfieoo.com/novaco
https://akastars.com/novaco
https://fnetchat.com/novaco
https://yarabook.com/caodinhlang
https://buddybio.com/novaco
https://uchatoo.com/novaco
https://social.artisanssoft.com/novaco
https://ussv.club/novaco
https://vizi.vn/novaco
https://www.29chat.com/read-blog/21416
https://hyvsi.com/novaco
https://palscity.com/novaco
https://facenock.com/novaco
https://userinterface.us/novaco
https://lockabee.com/novaco
https://roxycast.com/novaco
http://networks786.ovh/novaco
https://colective.net/novaco
https://tchatche.ci/novaco
https://helobuddy.net/novaco
https://social.arpaclick.com/novaco
http://www.renexus.org/network/novaco
https://chatyour.net/social/novaco
https://social.urgclub.com/novaco
http://socialmediascript.aistechnolabs.xyz/novaco
https://ainocafe.com/novaco
https://sba-online.net/novaco
https://insta.tel/novaco
https://uchat.umaxx.tv/novaco
https://mujermodelo.com/novaco
https://followingbook.com/novaco
https://flagonsworkshop.net/novaco
https://luxlounge.org/novaco
https://automative.club/novaco
https://natureshive.org/community/novaco
https://now.jumpeats.com/novaco
http://eystime.com/novaco
https://tweecampus.com/read-blog/3808
https://360.com.ng/novaco
https://workplace.vidcloud.io/social/novaco
https://kyourc.com/novaco
https://social.mactan.com.br/novaco
https://frustratedgamers.com/novaco
https://chiefaiexpert.com/novaco
https://libres.nomasmentiras.uy/novaco
https://www.cheddrbox.com/novaco
https://igbochat.com/novaco
https://www.satespace.com/novaco
https://social.quilt.idv.tw/novaco
https://www.plingue.com/novaco
https://chopatti.com/blogs/post/14578
https://famenest.com/novaco
https://www.funbooo.com/novaco
https://7smabu.com/novaco

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

This is the best way to improve heart health

How to improve heart health

• Cardiovascular studies have shown that using salt substitutes can improve heart health.

• But heart experts also point out that the study's results don't necessarily apply to everyone because of different diets and higher amounts of processed foods.

• Cardiologists recommend eating more fruits and vegetables as a way to reduce sodium intake without using salt substitutes. Source :  http://novaco.vn/

Switching from table salt to salt substitutes may help reduce stroke risk in people over 60 with a history of high blood pressure or a previous stroke.

That's according to a study published in the journal Modern Medicine.

The study-based study involved nearly 21,000 participants and took place in 600 villages in rural areas of five provinces in China.

About 72% of study participants had a history of stroke and 88% had a history of high blood pressure.

Participants were given free salt substitutes (about 75% sodium chloride and 25% potassium chloride) to replace common salt and were advised to use it for all dishes, condiments and preserves. food management.

They were also encouraged to use salt substitutes less often than they had previously used salt to maximize their sodium reduction.

Sufficient salt substitutes were provided to meet the needs of the entire household (about 20 grams per person per day).  View more:  http://novaco.vn/top-10-thuc-pham-co-the-giup-giam-luong-duong-trong-mau-d491.html

Participants in other villages continued their usual cooking and eating habits.

The project is supported by the US National Health and Medical Research Council.

"This study provides clear evidence of an intervention that can be implemented very quickly and at a very low cost… studies have shown it to be effective and these are benefits for the center alone. country. As confirmed by the lead investigator on the study and professors at the Institute of Global Health in Sydney, Australia, said in a press release.

How relevant is the research?

A big question from this study is whether it can be applied anywhere and in countries other than China.

Cardiologists say: "Although I wish I could say yes, it is more realistic to say maybe no.

The researchers also note that because the study looked at high-risk populations, the findings may not carry over to other populations (for example, people without high blood pressure and without previous stroke).

This is also a study of a unique genetic/cultural group with specific eating habits/patterns and may not translate to other populations.

The biggest barrier to reducing sodium intake in the US is that much of our sodium intake is not within our control.

"In rural China, most meals are cooked from scratch, so sodium intake is within the control of the food processor. Americans consume more processed and processed foods – and a lot of them provide a lot of sodium even before we pick up the salt shaker," the doctors explained.

Sodium can also lurk almost anywhere, she says.

For example, a plain bagel can contribute 450 milligrams of sodium, even before you put anything on it. The maximum recommended sodium intake is 2,300 milligrams per day, so a bagel is about 20% of the all-day sodium intake.

 "Salt substitutes won't help you much there," says the cardiologists.

 "Ultimately, baseline salt consumption is very high (assuming 20 grams of salt per person per day), so the effect seen may not translate to people consuming less salt initially," she says. more. Source:  http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/loi-ich-cua-hoa-lac-tien-c2n504.html

Nutritionists at Nutritionist have explained that in theory, a salt substitute should improve cardiovascular risk as it will certainly improve high blood pressure, but it comes with a price.

"Potassium chloride replacement is a problem. As we age, our kidney function naturally slows down. We measure kidney function by glomerular filtration rate, or corrected glomerular filtration rate.

"The kidney is our filter. So, the natural aging process will slow down kidney function, and the introduction of potassium directly into foods as a spice will negatively affect this," assert the nutritionists. Article source: 

http://try.main.jp/powerpoint/index.php?novaco
http://www.j2kansai.jp/wiki/index.php?novaco
https://toracats.punyu.jp/diagnosis/canine/index.php?novaco
http://araiza.sakura.ne.jp/icumessiah/index.php?tedcruz06
http://3-logic.com/wiki/index.php?novaco
http://www.cv.it-hiroshima.ac.jp/i-lab/?novaco
http://works.pinemoon.com/index.php?novaco
http://www.odaiba.biz/wiki/odaiba/index.php?novaco
http://hyakume.net/etc/index.php?nvc
http://www.it-solutions.jp/hcxwiki/index.php?novaco
http://usy.jp/twitter/index.php?novaco
http://usy.jp/twitter/index.php?novacovn
http://realkorea.tesh.co.jp/index.php?caoduoclieu
http://realkorea.tesh.co.jp/index.php?novaco
http://drill.lovesick.jp/drilldata/index.php?caoduoclieu
http://drill.lovesick.jp/drilldata/index.php?novaco
http://sym-bio.jpn.org/nuclearinfo/webtext/index.php?caoduoclieu
http://sym-bio.jpn.org/nuclearinfo/webtext/index.php?novaco
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?vietherb
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://cakewalk.ddo.jp/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://cakewalk.ddo.jp/pukiwiki/index.php?novaco
http://qmd.sakura.ne.jp/pwn/index.php?caoduoclieu
http://qmd.sakura.ne.jp/pwn/index.php?novaco
http://www.fmri.brain.riken.jp/~kenji/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.fmri.brain.riken.jp/~kenji/wiki/index.php?novaco
http://green.ribbon.to/~amabile/index.php?caoduoclieu
http://green.ribbon.to/~amabile/index.php?novaco
http://eeyem-portal.eap.gr/wiki/index.php/User:Caoduoclieu
http://eeyem-portal.eap.gr/wiki/index.php/User:Novaco
http://koyomi.vis.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://koyomi.vis.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://akihiro-i.net/~akihiro-i/wiki/index.php?caoduoclieu
http://akihiro-i.net/~akihiro-i/wiki/index.php?novaco
http://rscomp.2-d.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
https://comunidade.distrito.me/d/3195-how-to-prevent-breast-cancer
https://comunidade.distrito.me/d/700-best-quality-fitted-sheets/4
http://yoshio.velvet.jp/syswiki/Viralnews%20Network/
http://yoshio.velvet.jp/syswiki/dpnovaco/
http://players-club.sub.jp/index.php?caoduoclieu
http://players-club.sub.jp/index.php?novaco
http://hcxadmin310.kir.jp/it-solutions/hcxwiki/index.php?caoduoclieu
http://hcxadmin310.kir.jp/it-solutions/hcxwiki/index.php?novaco
http://yascii.hiho.jp/wiki01/index.php?caoduoclieu
http://yascii.hiho.jp/wiki01/index.php?novaco
http://sungcc.com/wiki/index.php?caoduoclieu
http://sungcc.com/wiki/index.php?novaco
http://www.lionswiki.com/index.php?novaco
http://masa.cside.ne.jp/annex/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://masa.cside.ne.jp/annex/pukiwiki/index.php?novaco
http://kanzenrp.sakura.ne.jp/RP2/index.php?caoduoclieu
http://kanzenrp.sakura.ne.jp/RP2/index.php?novaco
http://milksugar.sakura.ne.jp/hinan/index.php?caoduoclieu
http://milksugar.sakura.ne.jp/hinan/index.php?novaco
http://wiki.shirakabako.net/?caoduoclieu
http://wiki.shirakabako.net/?novaco
http://www.100neko.net/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.100neko.net/wiki/index.php?novaco
http://takeposo.sakura.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://takeposo.sakura.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://hrcnmxr.net/MHP2/index.php?caoduoclieu
http://hrcnmxr.net/MHP2/index.php?novaco
https://secret.infocraft.co.jp/wiki/index.php?novaco
http://okinawaforum.org/abksz/kwiki/index.php?caoduoclieu
http://okinawaforum.org/abksz/kwiki/index.php?novaco
http://charider326d.sakura.ne.jp/charidedia/index.php?caoduoclieu
http://charider326d.sakura.ne.jp/charidedia/index.php?novaco
http://koyomi8.com/wiki/index.php?caoduoclieu
http://koyomi8.com/wiki/index.php?novaco
https://portal.sumdu.edu.ua/question/how-to-prevent-breast-cancer
https://portal.sumdu.edu.ua/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://redscbdoils.ca/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://redscbdoils.ca/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/how-to-prevent-breast-cancer/
http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://samurai-semi.com/pukiwiki-1.5.1_utf8/index.php?caoduoclieu
http://samurai-semi.com/pukiwiki-1.5.1_utf8/index.php?novaco
https://tacticoolwiki.com/index.php?caoduoclieu
http://tacticoolwiki.com/index.php?novaco
http://kitaoka-group.com/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://kitaoka-group.com/pukiwiki/index.php?novaco
https://pekoyama.com/wiki/?caoduoclieu
https://pekoyama.com/wiki/?novaco
https://test-site.dyndns.info/study/index.php?novaco
http://shonai-peanut.com/terms/index.php?caoduoclieu
http://shonai-peanut.com/terms/index.php?novaco
http://stikked.luisaranguren.com/view/70875d21
http://stikked.luisaranguren.com/view/8b50dba1
https://bunnymining.work/wiki/index.php?novaco
http://checkerwiki.scoutlabo.com/index.php?caoduoclieu
http://checkerwiki.scoutlabo.com/index.php?novaco
http://swordworldweb.coresv.net/rule/index.php?caoduoclieu
http://swordworldweb.coresv.net/rule/index.php?novaco
http://web.sfc.keio.ac.jp/~rdv/computer-architecture-2019-wiki/index.php?caoduoclieu
http://web.sfc.keio.ac.jp/~rdv/computer-architecture-2019-wiki/index.php?novaco
https://gamemania55.com/ff15wiki/index.php?caoduoclieu
https://gamemania55.com/ff15wiki/index.php?novaco
http://killdoya.unira.org/index.php?caoduoclieu
http://killdoya.unira.org/index.php?novaco
https://www.world4trip.net/index.php?caoduoclieu
https://www.world4trip.net/index.php?novaco
https://www.yukaia.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
https://www.yukaia.jp/wiki/index.php?novaco
http://www.ryusuke.org/index.php?caoduoclieu
http://www.ryusuke.org/index.php?novaco
http://game-senmu.com/dsj/index.php?caoduoclieu
http://game-senmu.com/dsj/index.php?novaco
http://www.masunosoftware.com/watermoon/index.php?caoduoclieu
http://www.masunosoftware.com/watermoon/index.php?novaco
http://www.nabe.homedns.org/pukiwiki2/index.php?novaco
https://www.ehu.eus/eu/web/miguelsanchezmazaskatedra/foro/-/message_boards/message/35987891
https://www.ehu.eus/eu/web/miguelsanchezmazaskatedra/foro/-/message_boards/message/35987961
http://b-styles.net/tools/index.php?caoduoclieu
http://b-styles.net/tools/index.php?novacovn
http://133.43.47.10/mikado/wiki/index.php?caoduoclieu
http://133.43.47.10/mikado/wiki/index.php?novaco
http://idol-wiki.nnya.net/index.php?caoduoclieu
http://idol-wiki.nnya.net/index.php?novaco
http://huku.fool.jp/kodomo/wiki/index.php?gtyith
http://mura.hitobashira.org/index.php?caoduoclieu
http://mura.hitobashira.org/index.php?novaco
http://sainome.nikita.jp/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://sainome.nikita.jp/pukiwiki/index.php?novaco
http://redwing.orz.ne.jp/sinen/class/wiki/index.php?novaco
http://mc-dqm4.xii.jp/index.php?caoduoclieu
http://wiki.0-24.jp/index.php?caoduoclieu
http://wiki.0-24.jp/index.php?novaco
http://ryul.mobi/ga2/wiki/index.php?caoduoclieu
http://ryul.mobi/ga2/wiki/index.php?novaco
http://runs.mdonet.org/wiki/index.php?novaco
http://momoz.m-cloud.me/momo/index.php?caoduoclieu
http://momoz.m-cloud.me/momo/index.php?novaco
http://www49.atwiki.org/fateextraccc/index.php?novaco
http://mintstock.co.jp/index.php?caoduoclieu
http://mintstock.co.jp/index.php?novaco
http://www.snri.net/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.snri.net/wiki/index.php?novaco
https://www.ayuca.jp/rascsi/wiki/index.php?caoduoclieu
https://www.ayuca.jp/rascsi/wiki/index.php?novaco
http://www.bacsitrannhan.com/question/how-to-prevent-breast-cancer/
http://www.bacsitrannhan.com/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://cherdafrica.co.ke/question/natural-remedies-that-are-good-for-stomach-problems/
https://cherdafrica.co.ke/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://zibuka.dk/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://zibuka.dk/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://blog.storymirror.com/read/sbge8bb7/how-to-prevent-breast-cancer
https://blog.storymirror.com/read/pjvrragq/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://estudiohenseldelavega.es/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://estudiohenseldelavega.es/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://sesao24.go.th/web/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://sesao24.go.th/web/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://qatarlaborlaw.com/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://qatarlaborlaw.com/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://parkeringsafgift.dk/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://parkeringsafgift.dk/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://czfc.cz/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://czfc.cz/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://iacid.se/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
http://iacid.se/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://medi-green.nl/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
https://medi-green.nl/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://nettleague.org/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://nettleague.org/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://akademici.net/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://akademici.net/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dra.lt/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://dra.lt/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://www.resurgentsa.org/question/dijamin-renyah-call-0812-8113-5665-distributor-kerupuk-kulit-rawalumbu-2/
https://www.resurgentsa.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://haiquanhochiminh.vn/question/how-to-prevent-breast-cancer
https://haiquanhochiminh.vn/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://www.talddomreb.kz/?dwqa-question=7-natural-remedies-to-make-your-lungs-healthier
http://www.talddomreb.kz/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://www.kbh.go.th/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
http://www.kbh.go.th/?dwqa-question=benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://plasmalanh.net/Cau-hoi/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://semus.kamus.ci/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://apotiklestari.com/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dispermasdes.semarangkab.go.id/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://richmondghaco.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dou-tipaza.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/

7 natural ways to deal with cirrhosis

 

Content prepared based on: bit.ly /caoduoclieu , http://novaco.vn/cao-duoc-lieu/  .

The liver is the most important organ of the body, it helps to remove toxins from food and water when put into the body. When liver function is weakened, it will lead to liver diseases, the most dangerous cirrhosis is leading to liver cancer. To prevent cirrhosis of the liver, you need to increase the activity of cleaning the liver by adding a scientific diet and reasonable exercise. Here are some natural methods to help you deal with cirrhosis effectively.

1.Addition of dandelion herb

Bodhi tree, also known as the tree, has a slightly bitter taste, is cold, has the effect of clearing heat, diuretic, treating jaundice, detoxifying the liver, enhancing liver function. In modern medical studies, dandelion is also used to increase secretion, promote bile secretion, promote blood circulation, protect liver cells, prevent cirrhosis, fatty liver. , cooling, enhancing liver detoxification.  http://tinyurl.com/yah5qj2h

2.Organic food supplement

In fact, a diet rich in saturated fat, fried foods, chemicals and fast food can increase the risk of liver disease. As a result, high levels of triglycerides and cholesterol in the blood are two serious risk factors for liver damage and cirrhosis.

Regularly consuming enough (organic) vegetables and other foods is key to maintaining a healthy liver. You can add organic vegetables such as: cauliflower, broccoli, kale, spinach, watercress, dandelion…

3. Quit alcohol and tobacco

Regular drinking and smoking are the main causes of liver problems. Due to the accumulation of fats in the liver cells, it causes swelling and cirrhosis of the liver. Heavy drinking is one of the fastest ways to damage and kill liver cells - and alcohol combined with smoking or a poor diet is far more dangerous. Therefore, limiting alcohol consumption and smoking is the safest way for you to prevent the risk of cirrhosis.

4. Maintain a healthy weight

Obesity is one of the most common causes of liver disease in Western countries today. Obesity can cause nonalcoholic fatty liver disease and is associated with a significantly higher risk of developing other liver problems. In addition, being overweight increases the risk of other health problems such as high blood pressure, diabetes, too much fat around the waist, high cholesterol and triglycerides. All these factors increase the proportion of people. liver damage, not to mention heart disease, diabetes and stroke. To prevent the risk of fatty liver, cirrhosis, it is important to control your weight.

5. Limit exposure to toxic environments

When we breathe polluted air such as: aerosols, pesticides, synthetic beauty products and additives in cigarettes are all factors that cause liver cell damage. You should limit breathing and exposure to toxic environments from food sources and beauty products, products containing pesticides.  http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/thuc-pham-lam-tang-cam-giac-doi-c2n505.html

6. Limit the use of antibiotics

Studies have shown that consuming too much antibiotics and pain relievers for a long time will cause liver disease risks. You need to double-check your oral medications regularly to see how they affect your liver. You should consult your doctor before using the drug or refer to alternative methods of medicine with dietary supplements.

7. Prevents Infections and Viruses

Liver diseases including hepatitis A, B, and C are caused by viruses that are passed from person to person. This can cause the liver to swell, develop cirrhosis, which, if left untreated, can even lead to liver cancer and death.

Most health authorities believe that proper immunization is the best way to prevent hepatitis A and B. There is currently no vaccine for hepatitis C. In fact, the only way to prevent hepatitis infection C is to avoid contact with viral blood through preventive methods.

In addition, you can refer to some extracts from suppliers of natural pharmaceutical ingredients that support the prevention and treatment of cirrhosis such as: prickly pear extract, dried phyllocarpus plant, artichoke extract... of the company. Novaco pharmaceutical shares.

https://community.wongcw.com/novaco
https://community.wongcw.com/caythuocnam
https://alumni.armtischool.com/novaco
https://everyonezone.com/novaco
https://anynote.co/novaco
https://www.emazoo.com/novaco
https://www.djsoft.net/community/members/novaco.99480/#about
https://www.setuppost.com/how-to-prevent-breast-cancer/
https://akastars.com/novaco
https://www.reusealways.com/novaco
https://facethai.net/novaco
https://www.paloodles.com/novaco
https://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/read-blog/48423
https://addandclick.com/novaco
https://community.tccwpg.com/novaco
https://www.lawcodev.com/novaco
https://kruthai.com/novaco
https://www.khedmeh.com/wall/user/novaco
https://www.promorapid.com/novaco
https://www.4yo.us/user/novaco
https://www.recentstatus.com/novaco
https://expressafrica.et/novaco
https://redsocialgoool.com/novaco
https://onefad.com/i/novaco
https://catbuzzy.com/novaco
https://social.x-vendor.com/novaco
https://www.buzzbii.com/novaco
https://neverbroke.club/novaco
https://twitback.com/novaco
https://www.connectyu.com/novaco
https://selfieoo.com/novaco
https://akastars.com/novaco
https://fnetchat.com/novaco
https://yarabook.com/caodinhlang
https://buddybio.com/novaco
https://uchatoo.com/novaco
https://social.artisanssoft.com/novaco
https://ussv.club/novaco
https://vizi.vn/novaco
https://www.29chat.com/read-blog/21416
https://hyvsi.com/novaco
https://palscity.com/novaco
https://facenock.com/novaco
https://userinterface.us/novaco
https://lockabee.com/novaco
https://roxycast.com/novaco
http://networks786.ovh/novaco
https://colective.net/novaco
https://tchatche.ci/novaco
https://helobuddy.net/novaco
https://social.arpaclick.com/novaco
http://www.renexus.org/network/novaco
https://chatyour.net/social/novaco
https://social.urgclub.com/novaco
http://socialmediascript.aistechnolabs.xyz/novaco
https://ainocafe.com/novaco
https://sba-online.net/novaco
https://insta.tel/novaco
https://uchat.umaxx.tv/novaco
https://mujermodelo.com/novaco
https://followingbook.com/novaco
https://flagonsworkshop.net/novaco
https://luxlounge.org/novaco
https://automative.club/novaco
https://natureshive.org/community/novaco
https://now.jumpeats.com/novaco
http://eystime.com/novaco
https://tweecampus.com/read-blog/3808
https://360.com.ng/novaco
https://workplace.vidcloud.io/social/novaco
https://kyourc.com/novaco
https://social.mactan.com.br/novaco
https://frustratedgamers.com/novaco
https://chiefaiexpert.com/novaco
https://libres.nomasmentiras.uy/novaco
https://www.cheddrbox.com/novaco
https://igbochat.com/novaco
https://www.satespace.com/novaco
https://social.quilt.idv.tw/novaco
https://www.plingue.com/novaco
https://chopatti.com/blogs/post/14578
https://famenest.com/novaco
https://www.funbooo.com/novaco
https://7smabu.com/novaco

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

This is the best way to improve heart health

How to improve heart health

• Cardiovascular studies have shown that using salt substitutes can improve heart health.

• But heart experts also point out that the study's results don't necessarily apply to everyone because of different diets and higher amounts of processed foods.

• Cardiologists recommend eating more fruits and vegetables as a way to reduce sodium intake without using salt substitutes. Source :  http://novaco.vn/

Switching from table salt to salt substitutes may help reduce stroke risk in people over 60 with a history of high blood pressure or a previous stroke.

That's according to a study published in the journal Modern Medicine.

The study-based study involved nearly 21,000 participants and took place in 600 villages in rural areas of five provinces in China.

About 72% of study participants had a history of stroke and 88% had a history of high blood pressure.

Participants were given free salt substitutes (about 75% sodium chloride and 25% potassium chloride) to replace common salt and were advised to use it for all dishes, condiments and preserves. food management.

They were also encouraged to use salt substitutes less often than they had previously used salt to maximize their sodium reduction.

Sufficient salt substitutes were provided to meet the needs of the entire household (about 20 grams per person per day).  View more:  http://novaco.vn/top-10-thuc-pham-co-the-giup-giam-luong-duong-trong-mau-d491.html

Participants in other villages continued their usual cooking and eating habits.

The project is supported by the US National Health and Medical Research Council.

"This study provides clear evidence of an intervention that can be implemented very quickly and at a very low cost… studies have shown it to be effective and these are benefits for the center alone. country. As confirmed by the lead investigator on the study and professors at the Institute of Global Health in Sydney, Australia, said in a press release.

How relevant is the research?

A big question from this study is whether it can be applied anywhere and in countries other than China.

Cardiologists say: "Although I wish I could say yes, it is more realistic to say maybe no.

The researchers also note that because the study looked at high-risk populations, the findings may not carry over to other populations (for example, people without high blood pressure and without previous stroke).

This is also a study of a unique genetic/cultural group with specific eating habits/patterns and may not translate to other populations.

The biggest barrier to reducing sodium intake in the US is that much of our sodium intake is not within our control.

"In rural China, most meals are cooked from scratch, so sodium intake is within the control of the food processor. Americans consume more processed and processed foods – and a lot of them provide a lot of sodium even before we pick up the salt shaker," the doctors explained.

Sodium can also lurk almost anywhere, she says.

For example, a plain bagel can contribute 450 milligrams of sodium, even before you put anything on it. The maximum recommended sodium intake is 2,300 milligrams per day, so a bagel is about 20% of the all-day sodium intake.

 "Salt substitutes won't help you much there," says the cardiologists.

 "Ultimately, baseline salt consumption is very high (assuming 20 grams of salt per person per day), so the effect seen may not translate to people consuming less salt initially," she says. more. Source:  http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/loi-ich-cua-hoa-lac-tien-c2n504.html

Nutritionists at Nutritionist have explained that in theory, a salt substitute should improve cardiovascular risk as it will certainly improve high blood pressure, but it comes with a price.

"Potassium chloride replacement is a problem. As we age, our kidney function naturally slows down. We measure kidney function by glomerular filtration rate, or corrected glomerular filtration rate.

"The kidney is our filter. So, the natural aging process will slow down kidney function, and the introduction of potassium directly into foods as a spice will negatively affect this," assert the nutritionists. Article source: 

http://try.main.jp/powerpoint/index.php?novaco
http://www.j2kansai.jp/wiki/index.php?novaco
https://toracats.punyu.jp/diagnosis/canine/index.php?novaco
http://araiza.sakura.ne.jp/icumessiah/index.php?tedcruz06
http://3-logic.com/wiki/index.php?novaco
http://www.cv.it-hiroshima.ac.jp/i-lab/?novaco
http://works.pinemoon.com/index.php?novaco
http://www.odaiba.biz/wiki/odaiba/index.php?novaco
http://hyakume.net/etc/index.php?nvc
http://www.it-solutions.jp/hcxwiki/index.php?novaco
http://usy.jp/twitter/index.php?novaco
http://usy.jp/twitter/index.php?novacovn
http://realkorea.tesh.co.jp/index.php?caoduoclieu
http://realkorea.tesh.co.jp/index.php?novaco
http://drill.lovesick.jp/drilldata/index.php?caoduoclieu
http://drill.lovesick.jp/drilldata/index.php?novaco
http://sym-bio.jpn.org/nuclearinfo/webtext/index.php?caoduoclieu
http://sym-bio.jpn.org/nuclearinfo/webtext/index.php?novaco
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?vietherb
http://unchi.sakura.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://cakewalk.ddo.jp/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://cakewalk.ddo.jp/pukiwiki/index.php?novaco
http://qmd.sakura.ne.jp/pwn/index.php?caoduoclieu
http://qmd.sakura.ne.jp/pwn/index.php?novaco
http://www.fmri.brain.riken.jp/~kenji/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.fmri.brain.riken.jp/~kenji/wiki/index.php?novaco
http://green.ribbon.to/~amabile/index.php?caoduoclieu
http://green.ribbon.to/~amabile/index.php?novaco
http://eeyem-portal.eap.gr/wiki/index.php/User:Caoduoclieu
http://eeyem-portal.eap.gr/wiki/index.php/User:Novaco
http://koyomi.vis.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://koyomi.vis.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://akihiro-i.net/~akihiro-i/wiki/index.php?caoduoclieu
http://akihiro-i.net/~akihiro-i/wiki/index.php?novaco
http://rscomp.2-d.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
https://comunidade.distrito.me/d/3195-how-to-prevent-breast-cancer
https://comunidade.distrito.me/d/700-best-quality-fitted-sheets/4
http://yoshio.velvet.jp/syswiki/Viralnews%20Network/
http://yoshio.velvet.jp/syswiki/dpnovaco/
http://players-club.sub.jp/index.php?caoduoclieu
http://players-club.sub.jp/index.php?novaco
http://hcxadmin310.kir.jp/it-solutions/hcxwiki/index.php?caoduoclieu
http://hcxadmin310.kir.jp/it-solutions/hcxwiki/index.php?novaco
http://yascii.hiho.jp/wiki01/index.php?caoduoclieu
http://yascii.hiho.jp/wiki01/index.php?novaco
http://sungcc.com/wiki/index.php?caoduoclieu
http://sungcc.com/wiki/index.php?novaco
http://www.lionswiki.com/index.php?novaco
http://masa.cside.ne.jp/annex/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://masa.cside.ne.jp/annex/pukiwiki/index.php?novaco
http://kanzenrp.sakura.ne.jp/RP2/index.php?caoduoclieu
http://kanzenrp.sakura.ne.jp/RP2/index.php?novaco
http://milksugar.sakura.ne.jp/hinan/index.php?caoduoclieu
http://milksugar.sakura.ne.jp/hinan/index.php?novaco
http://wiki.shirakabako.net/?caoduoclieu
http://wiki.shirakabako.net/?novaco
http://www.100neko.net/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.100neko.net/wiki/index.php?novaco
http://takeposo.sakura.ne.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
http://takeposo.sakura.ne.jp/wiki/index.php?novaco
http://hrcnmxr.net/MHP2/index.php?caoduoclieu
http://hrcnmxr.net/MHP2/index.php?novaco
https://secret.infocraft.co.jp/wiki/index.php?novaco
http://okinawaforum.org/abksz/kwiki/index.php?caoduoclieu
http://okinawaforum.org/abksz/kwiki/index.php?novaco
http://charider326d.sakura.ne.jp/charidedia/index.php?caoduoclieu
http://charider326d.sakura.ne.jp/charidedia/index.php?novaco
http://koyomi8.com/wiki/index.php?caoduoclieu
http://koyomi8.com/wiki/index.php?novaco
https://portal.sumdu.edu.ua/question/how-to-prevent-breast-cancer
https://portal.sumdu.edu.ua/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://redscbdoils.ca/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://redscbdoils.ca/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/how-to-prevent-breast-cancer/
http://sfaa.sheridanc.on.ca/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://samurai-semi.com/pukiwiki-1.5.1_utf8/index.php?caoduoclieu
http://samurai-semi.com/pukiwiki-1.5.1_utf8/index.php?novaco
https://tacticoolwiki.com/index.php?caoduoclieu
http://tacticoolwiki.com/index.php?novaco
http://kitaoka-group.com/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://kitaoka-group.com/pukiwiki/index.php?novaco
https://pekoyama.com/wiki/?caoduoclieu
https://pekoyama.com/wiki/?novaco
https://test-site.dyndns.info/study/index.php?novaco
http://shonai-peanut.com/terms/index.php?caoduoclieu
http://shonai-peanut.com/terms/index.php?novaco
http://stikked.luisaranguren.com/view/70875d21
http://stikked.luisaranguren.com/view/8b50dba1
https://bunnymining.work/wiki/index.php?novaco
http://checkerwiki.scoutlabo.com/index.php?caoduoclieu
http://checkerwiki.scoutlabo.com/index.php?novaco
http://swordworldweb.coresv.net/rule/index.php?caoduoclieu
http://swordworldweb.coresv.net/rule/index.php?novaco
http://web.sfc.keio.ac.jp/~rdv/computer-architecture-2019-wiki/index.php?caoduoclieu
http://web.sfc.keio.ac.jp/~rdv/computer-architecture-2019-wiki/index.php?novaco
https://gamemania55.com/ff15wiki/index.php?caoduoclieu
https://gamemania55.com/ff15wiki/index.php?novaco
http://killdoya.unira.org/index.php?caoduoclieu
http://killdoya.unira.org/index.php?novaco
https://www.world4trip.net/index.php?caoduoclieu
https://www.world4trip.net/index.php?novaco
https://www.yukaia.jp/wiki/index.php?caoduoclieu
https://www.yukaia.jp/wiki/index.php?novaco
http://www.ryusuke.org/index.php?caoduoclieu
http://www.ryusuke.org/index.php?novaco
http://game-senmu.com/dsj/index.php?caoduoclieu
http://game-senmu.com/dsj/index.php?novaco
http://www.masunosoftware.com/watermoon/index.php?caoduoclieu
http://www.masunosoftware.com/watermoon/index.php?novaco
http://www.nabe.homedns.org/pukiwiki2/index.php?novaco
https://www.ehu.eus/eu/web/miguelsanchezmazaskatedra/foro/-/message_boards/message/35987891
https://www.ehu.eus/eu/web/miguelsanchezmazaskatedra/foro/-/message_boards/message/35987961
http://b-styles.net/tools/index.php?caoduoclieu
http://b-styles.net/tools/index.php?novacovn
http://133.43.47.10/mikado/wiki/index.php?caoduoclieu
http://133.43.47.10/mikado/wiki/index.php?novaco
http://idol-wiki.nnya.net/index.php?caoduoclieu
http://idol-wiki.nnya.net/index.php?novaco
http://huku.fool.jp/kodomo/wiki/index.php?gtyith
http://mura.hitobashira.org/index.php?caoduoclieu
http://mura.hitobashira.org/index.php?novaco
http://sainome.nikita.jp/pukiwiki/index.php?caoduoclieu
http://sainome.nikita.jp/pukiwiki/index.php?novaco
http://redwing.orz.ne.jp/sinen/class/wiki/index.php?novaco
http://mc-dqm4.xii.jp/index.php?caoduoclieu
http://wiki.0-24.jp/index.php?caoduoclieu
http://wiki.0-24.jp/index.php?novaco
http://ryul.mobi/ga2/wiki/index.php?caoduoclieu
http://ryul.mobi/ga2/wiki/index.php?novaco
http://runs.mdonet.org/wiki/index.php?novaco
http://momoz.m-cloud.me/momo/index.php?caoduoclieu
http://momoz.m-cloud.me/momo/index.php?novaco
http://www49.atwiki.org/fateextraccc/index.php?novaco
http://mintstock.co.jp/index.php?caoduoclieu
http://mintstock.co.jp/index.php?novaco
http://www.snri.net/wiki/index.php?caoduoclieu
http://www.snri.net/wiki/index.php?novaco
https://www.ayuca.jp/rascsi/wiki/index.php?caoduoclieu
https://www.ayuca.jp/rascsi/wiki/index.php?novaco
http://www.bacsitrannhan.com/question/how-to-prevent-breast-cancer/
http://www.bacsitrannhan.com/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://cherdafrica.co.ke/question/natural-remedies-that-are-good-for-stomach-problems/
https://cherdafrica.co.ke/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://motocom.co/demos/netw5/askme/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://zibuka.dk/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://zibuka.dk/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://blog.storymirror.com/read/sbge8bb7/how-to-prevent-breast-cancer
https://blog.storymirror.com/read/pjvrragq/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://estudiohenseldelavega.es/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://estudiohenseldelavega.es/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://sesao24.go.th/web/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://sesao24.go.th/web/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://qatarlaborlaw.com/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://qatarlaborlaw.com/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://parkeringsafgift.dk/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://parkeringsafgift.dk/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://czfc.cz/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://czfc.cz/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://iacid.se/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
http://iacid.se/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://medi-green.nl/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
https://medi-green.nl/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
https://nettleague.org/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://nettleague.org/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://akademici.net/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://akademici.net/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dra.lt/question/how-to-prevent-breast-cancer/
https://dra.lt/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://www.resurgentsa.org/question/dijamin-renyah-call-0812-8113-5665-distributor-kerupuk-kulit-rawalumbu-2/
https://www.resurgentsa.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://haiquanhochiminh.vn/question/how-to-prevent-breast-cancer
https://haiquanhochiminh.vn/question/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://www.talddomreb.kz/?dwqa-question=7-natural-remedies-to-make-your-lungs-healthier
http://www.talddomreb.kz/?dwqa-question=health-benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://www.kbh.go.th/?dwqa-question=how-to-prevent-breast-cancer
http://www.kbh.go.th/?dwqa-question=benefits-of-phyllanthus-urinaria
http://plasmalanh.net/Cau-hoi/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://semus.kamus.ci/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://apotiklestari.com/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dispermasdes.semarangkab.go.id/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
http://richmondghaco.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
https://dou-tipaza.org/question/benefits-of-phyllanthus-urinaria/
187505/10/2022 5:49 PM5/10/2022 5:49 PM
Item is currently unrated.

 

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

52616
 
true,false,2