วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นางสมบัติ จันทรลาวัฒย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
เดินทางมามอบนโยบาย ขับเคลื่อนภารกิจกรมที่ดินสู่ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" 
โดยมีนายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขา/อำเภอ และหัวหน้าฝ่าย 
เข้ารับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง


IMG_2479_resize.JPG 

IMG_2484_resize.JPG

IMG_2484_resize.JPG

IMG_2471_resize.JPG