​​​การประชุมกรมที่ดิน​ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

 Web Conference ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562

_MG_4359.JPG

_MG_4364.JPG

_MG_4366.JPG

_MG_4370.JPG