​​วันที่  20  มีนาคม 2564 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางจัดอบรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  โรงแรมเอเชียลำปาง 
โดยมีนายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  และได้รับเกียรติจาก
นางวรรณภา ปัญญาผูก และ นายกิตติศักดิ์  สุรินโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานป.ป.ช ประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร
ในหัวข้อ“การมีส่วนร่วมและแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงานที่ดิน” มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง/สาขา จำนวน 68 คน
36811_0.jpg
36729(1).jpg
36752(1).jpg
36717.jpg
36765.jpg
36744.jpg
36782.jpg
36803.jpg
36756.jpg