​ขยะรีไซเคิล

"ขยะรีไซ​เคิล" เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ โดยเราสามารถนำขยะเหล่านี้ไปขายเป็นของเก่า ไปประยุกต์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ หรือไม่ก็ส่งต่อให้กับโครงการรีไซเคิลต่างๆ ได้

คัดแยกขยะ_4.jpgคัดแยกขยะ_3.jpg

คัดแยกขยะ_7.jpgคัดแยกขยะ_2.jpgคัดแยกขยะ_5.jpg