คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

         วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสมุด
ประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ
โดยมี นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

คทช ห้วยยาบ_4.jpgคทช ห้วยยาบ_4.jpgคทช ห้วยยาบ_6.jpgคทช ห้วยยาบ_7.jpgคทช ห้วยยาบ_9.jpgคทช ห้วยยาบ_10.jpg