หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัด​ลำพูนเคลื่อนที่

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนภัทร นิติกุลธรรม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ส่วนแยกบ้านธิ ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

จังหวัดเคลื่อนที่_2.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_3.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_4.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_5.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_7.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_8.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_9.jpg 

​​