​หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่


          วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
   สาขาแม่ทา 
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมี

   นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

จังหวัดเคลื่อนที่_1.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_2.jpg

จังหวัดเคลื่อนที่_3.jpgจังหวัดเคลื่อนที่_5.jpg