​​

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๐ พรรษา ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี


จิตอาสา ดอยขะม้อ_1.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_2.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_3.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_5.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_7.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_6.jpgจิตอาสา ดอยขะม้อ_4.jpg