​​กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

"ชาวดินลำพูน" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จิตอาสาศาลากลาง_03.jpgจิตอาสาศาลากลาง_06.jpgจิตอาสาศาลากลาง_08.jpgจิตอาสาศาลากลาง_12.jpgจิตอาสาศาลากลาง_13.jpgจิตอาสาศาลากลาง_19.jpgจิตอาสาศาลากลาง_23.jpgจิตอาสาศาลากลาง_24.jpg