​ประกาศเจตนารมณ์

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/​ส่วนแยก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ "องค์กรคุณธรรม" โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน


ประกาศเจตนารมณ์_2.jpgประกาศเจตนารมณ์_3.jpgประกาศเจตนารมณ์_4.jpgประกาศเจตนารมณ์_5.jpg