Lamphun Go Green พื้นที่ว่าง สร้างอาหาร

         วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณแปลงผักด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ตามแนวนโยบายของจังหวัด "Lamphun Go Green" "พื้นที่ว่าง สร้างอาหาร"

พื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_01.jpgพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_02.jpgพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_07.jpgพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_03.jpgพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_09.jpgพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร_05.jpg