​วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

​​