​ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ได้เข้าพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวเฟรม บัวมงคล ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน ว่าที่ดินซึ่งทำการรังวัดแบ่งเวนคืนฯ เนื้อที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่าหลักฐานเดิม ซึ่งได้ข้อยุติโดยยื่นคำขอรังวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

​​​​


กลับหน้าหลัก