วันสถาปนากรมที่ดิน

          เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๒๑ ปี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญ
ใส่บาตร พระสงฆ์ ๙ รูป โดยมี นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี

นสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_01.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_02.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_03.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_04.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_05.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_06.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_07.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_08.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_09.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_10.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_11.jpgนสถาปนากรมที่ดิน 121 ปี_12.jpg