​​​

 วันที่ ๑๕ ​​มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ​นายชาลี ชื่นอุไทย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงาน​มาแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับการ​ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๒ แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา /ส่วนแยก /และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศได้นำเทคโนโลยีในระบบเดียวกันมาเสริมสร้างการปฎิบัติงานด้านการบริการประชาชน
​กลับหน้าหลัก


.