แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๓

            วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายดุ​​​สิต บริสุทธิ์ศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ "แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" และร่วมชมนิทรรศการ ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะประธานแม่บ้านมหาดไทย ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน

มท ครั้งที่3_01.jpg

มท ครั้งที่3_03.jpgมท ครั้งที่3_03.jpg

มท ครั้งที่3_05.jpg