​​​​​​​​

   ข่าวกิจกรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

    - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ชาวดินลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา​​​    
​​     วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
​​​​    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชาวดินลำพูนร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณ
     สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”
   - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน และคณะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
     เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ​
   - วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชัยรัตน์ ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง นางโสภิตปภา โท้มะวงศ์ หัวหน้า
     กลุ่มงานวิชาการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน
   - วันที่ ๒๕ ​มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยรัตน์ ภู่นพนมาศ เดินทางมารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน โดยมีชาวดินลำพูนร่วมตอนรับและ
   ​  แสดงความยินดี​     
   - วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ​พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ
   ​  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง"​ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล​​

   - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวอโณทัย จันทร์ทิพย์ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายความ
   ​  อาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ​​
   - วันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชาวดินลำพูนร่วมพิธี​เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธี
   ​  เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย​ เนื่้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
       มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกู รัชกาลที่ ๑๐
   - วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒​​ ชาวดินลำพูนร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่า และพระเถระชั้นผู้ใหญ่จังหวัดลำพูน
   ​- วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน กิจกรรมจิต
   ​  อาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระธาตุแสงแก้ว อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน​
   วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางโสภิตปภา โท้มะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน นายดนุพล หมื่นกัณฑ์ เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
   ​  บ้านธิ และคณะ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
   วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ นางสาวอโณทัย จันทร์ทิพย์ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
   ​  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง ทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ต.ต้นธง
   ​  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน​​
   ​๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑​​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นายสุวิชัย สินบังเกิด เจ้า
   ​  พนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก​(ช่วงเช้า) พิธีถวายบังคมและจุด
   ​  เทียนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ(ช่วงค่ำ)​ ​ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
   วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
   ​  กรมที่ดิน ได้เข้าพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวเฟรม บัวมงคล ร้องเรียนต่ออธิบดีกรม
   ​  ที่ดิน ว่าที่ดินซึ่งทำการรังวัดแบ่งเวนคืนฯ เนื้อที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่าหลักฐานเดิม
   วันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๖ 
   ​  ได้เข้าตรวจราชการรอบที่ ๓ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ
​​​   ​​- ​ชาวดินลำพูนร่วมทำบุญและบำเพ็ญประโชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน


​กลับหน้าหลัก