​​​​​​​​​​ติดต่อสำนักงานที่ดิน


​​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เลขที่ 190
ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 51000​​ ​​
​​​โทรศัพท์ 053-511098 , 053-512098
โทรสาร 053-510023
E-Mail Address : lamphun@dol.go.th​
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองลำพูน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​ สาขาป่าซาง

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาป่าซาง ตั้งอยู่ที่
บริเวณที่ว่าการอำเภอป่าซาง ถนนลำพูน-ลี้
 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
​​​โทรศัพท์ 053-521767
โทรสาร 053-521767
E-Mail Addres​s : lpn-pasang@dol.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​ สาขาแม่ทา

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาแม่ทา เลขที่ 313
หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
  จังหวัดลำพูน 51140
​​​โทรศัพท์ 053-976091
โทรสาร 053-976091
E-Mail Addres​s : lpn-maetha@dol.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ทา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​ สาขาบ้านโฮ่ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ที่
บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโฮ่ง ถนนลำพูน-ลี้
 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
​​​โทรศัพท์ 053-980494
โทรสาร 053-980494 ต่อ 0
E-Mail Addres​s : lpn-banhong@dol.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านโฮ่ง
คลิ๊กที่นี่ >> เพื่อไปสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​​ สาขาบ้านโฮ่ง​​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​ สาขาลี้

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาลี้ ตั้งอยู่ที่
บริเวณที่ว่าการอำเภอลี้ ถนนลำพูน-ลี้
 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
​​​โทรศัพท์ 053-979812
โทรสาร 053-979812
E-Mail Addres​s : lpn-li@dol.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง
คลิ๊กที่นี่ >> เพื่อไปสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​​ สาขาลี้​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน​ ส่วนแยกบ้านธิ

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนส่วนแยกบ้านธิ
เลขที่ 1189  ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านธิ
 อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
​​​โทรศัพท์ 053-501695
E-Mail Addres​s : lpn-banthi@dol.go.th
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านธิ
​------------------------------------------------------------------------------------------------------------------