​​​​​​​​ ​

       ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง​​​

  
  - รา​​ยงานง​บทดลองห​น่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม​ ​​​​2565
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564​ 
  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง​ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ​สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาบ้านโฮ่ง​​  


​กลับหน้าหลัก​