สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์