​​​​​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ11,422.-​
​​​อบต. สบปราบ31,019.-
​อบต. สมัย42,097.-
​อบต. แม่กัวะ82,199.-
​อบต. นายาง28,242.-
รวมทั้งสิ้น194,979.-


​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
​ลำดับ​เดือน​เทศบาลสบปราบ​อบต.สบปราบ​อบต.สมัย​อบต.แ​ม่กัวะ​อบต.นายาง​รวม
1​​มกราคม​25,32349,940​38,779​​33,636​5,436153,114
​2​กุมภาพันธ์​51,358​74,062​45,342​19,694​38,589229,045
3​​มีนาคม​90,63327,94585,538​31,697​43,951​279,615
​4​เมษายน​56,94388,992​​56,389​20,617​77,932300,873
​5​พฤษภาคม​11,422​31,01942,097​82,199​28,199194,936
​6มิถุนายน​
​7​กรกฎาคม​​
​8​สิงหาคม
9​กันยายน​
10​​ตุลาคม
11​​​พฤศจิกายน
12​ธันวาคม
​รวม235,679271,958267,996187,843194,1071,157,583


*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​