​​​​​​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ9,267.-​
​​​อบต. สบปราบ25,757.-
​อบต. สมัย46,543.-
​อบต. แม่กัวะ31,185.-
​อบต. นายาง22,330.-
รวมทั้งสิ้น135,082.-


​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
​ลำดับ​เดือน​เทศบาลสบปราบ​อบต.สบปราบ​อบต.สมัย​อบต.แ​ม่กัวะ​อบต.นายาง​รวม
1​​มกราคม​25,32349,940​38,779​​33,636​5,436153,114
​2​กุมภาพันธ์​51,358​74,062​45,342​19,694​38,589229,045
3​​มีนาคม​90,63327,94585,538​31,697​43,951​279,615
​4​เมษายน​56,94388,992​​56,389​20,617​77,932300,873
​5​พฤษภาคม​11,422​31,01942,097​82,199​28,199194,936
​6มิถุนายน​22,708​​16,973​5,356​22,839​49,322​117,198
​7​กรกฎาคม22,177​​​128,68119,343​​28,565​18,839​217,605
​8​สิงหาคม9,267​​25,757​46,54331,185​​22,330​135,082
9​กันยายน​
10​​ตุลาคม​​
11​​​พฤศจิกายน
12​ธันวาคม
​รวม289,831443,369339,238270,432284,5981,627,468


*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​