​​​​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน มีนาคม 2564

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ90,633.-​
​​​อบต. สบปราบ27,945.-
​อบต. สมัย85,538.-
​อบต. แม่กัวะ31,697.-
​อบต. นายาง43,951.-
รวมทั้งสิ้น279,764.-


​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
​ลำดับ​เดือน​เทศบาลสบปราบ​อบต.สบปราบ​อบต.สมัย​อบต.แ​ม่กัวะ​อบต.นายาง​รวม
1​​มกราคม​25,32349,940​38,779​​33,636​5,436153,114
​2​กุมภาพันธ์​51,358​74,062​45,342​19,694​38,589229,045
3​​มีนาคม​90,63327,94585,538​31,697​43,951​279,764
​4​เมษายน
​5​พฤษภาคม
​6มิถุนายน​
​7​กรกฎาคม
​8​สิงหาคม
9​กันยายน​
10​​ตุลาคม
11​​​พฤศจิกายน
12​ธันวาคม
​รวม167,314151,947169,65985,02787,976661,923​


*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​