​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ14,913.-​
​​​อบต. สบปราบ49,751.-
​อบต. สมัย41,382.-
​อบต. แม่กัวะ80,702.-
​อบต. นายาง50,249.-
รวมทั้งสิ้น236,997.-

*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​