​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ22,103.-
​​​อบต. สบปราบ34,949.-
​อบต. สมัย63,459.-
​อบต. แม่กัวะ68,869.-
​อบต. นายาง​9,935.-
รวมทั้งสิ้น​198,775.-

*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​