​​​​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ123,187.-​
​​​อบต. สบปราบ48,773.-
​อบต. สมัย43,646.-
​อบต. แม่กัวะ12,521.-
​อบต. นายาง33,690.-
รวมทั้งสิ้น261,817.-

*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​