​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

​​​องค์การปกครองส่วน​​​ท้องถิ่นปริมาณจัดเก็บ (บาท)​
​เทศบาลตำบลสบปราบ18,823.-​
​​​อบต. สบปราบ57,082.-
​อบต. สมัย29,405.-
​อบต. แม่กัวะ18,177.-
​อบต. นายาง18,021.-
รวมทั้งสิ้น141,508.-

*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน


​​​​​​​​​​​