​​​​​​​​​​​​การนำส่งเงินรายได้เพื่อองค์กรปกครองส่ว​นท้องถิ่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

ประจำปี พ.ศ. 2564

​​ลำดับ​เดือน​เทศบาลสบปราบ​อบต.สบปราบ​อบต.สมัย​อบต.แ​ม่กัวะ​อบต.นายาง​รวม
1​​มกราคม​25,32349,940​38,779​​33,636​5,436153,114
​2​กุมภาพันธ์​51,358​74,062​45,342​19,694​38,589229,045
3​​มีนาคม​90,63327,94585,538​31,697​43,951​279,615
​4​เมษายน​56,94388,992​​56,389​20,617​77,932300,873
​5​พฤษภาคม​11,422​31,01942,097​82,199​28,199194,936
​6มิถุนายน​22,708​​16,973​5,356​22,839​49,322​117,198
​7​กรกฎาคม22,177​​​128,68119,343​​28,565​18,839​217,605
​8​สิงหาคม9,267​​25,757​46,54331,185​​22,330​135,082
9​กันยายน​​59,24631,495​154,836​​31,756​23,030300,363
10​​ตุลาคม68,874​49,820​46,163​​41,373​​9,994​216,224
11​​​พฤศจิกายน
​53,212​55,758​28,495​31,699​20,764​189,928
12​ธันวาคม12,975157,97252,73324,06034,198281,938
​รวม484,138738,414621,465399,320372,5842,615,921


*ทำการอัพเดท ทุกวันที่ 10 ของเดือน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​