​​​​​​​​​​​​​​ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ

​> [22 ก.ย. 2563] กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันมหิดล
​> [15 ก.ย. 2563] การตรวจสอบสภาพที่ดินและการครอบครองประโยชน์
​> [26 ส.ค. 2563]  การชันสูตรสอบสวนการขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
​> [12 ส.ค. 2563] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์             
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
​> [7 ส.ค. 2563] การตรวจราชการ (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
​> [28 ก.ค. 2563] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
​> [20 ก.ค. 2563] การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 3)
​> [3 ก.ค. 2563] ถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวารและร่วมหล่อเทียนพรรษา​​
​> [26 มิ.ย. 2563] พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้​ฯ​​
​> [9 มิ.ย. 2563] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาศวันสำคัญของชาติไทยฯ ครั้งที่ 2​
​> [3 มิ.ย. 2563] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
​> [3 มิ.ย. 2563] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
​> [15 พ.ค. 2563] แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙​ ช่วยเติมความสุขให้ผู้ยากไร้ยามวิกฤติโควิด-๑๙
​> [8 พ.ค. 2563] กิจกรรมวันต้นไม้​ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
​> [28 เม.ย. 2563] ตรวจสอบการขออนุญาตให้นำไม้หวงห้ามฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
​> [15 เม.ย. 2563] วันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2563)
​> [24 มี.ค. 2563] การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)
​> [17 มี.ค. 2563] โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น "การทำหน้ากากอนามัย"
​> [13 มี.ค. 2563] ​กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงฯ
​> [10 มี.ค. 2563] ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2563​​
​​​> [3 มี.ค. 2563 ] การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
​> [24 ก.พ. 2563] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
​> [19 ก.พ. 2563] ออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
​> [18 ก.พ. 2563] ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสบปราบ
​> [18 ก.พ. 2563] ครบรอบ ๑๑๙ ปี วันสถาปนา กรมที่ดิน
​> [23 ม.ค. 2563] ออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2563
​> [17 ม.ค. 2563] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
​> [16 ม.ค. 2563] การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่1)
​> [27 ธ.ค. 2562] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
​> [26 ธ.ค. 2562] พิธีเปิดจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปี่ใหม่ 2563
​> [19 ธ.ค. 2562] ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
​> [11 ธ.ค. 2562] การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปางของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
​> [5 ธ.ค. 2562] กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
​> [28 พ.ย. 2562] ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2
​> [22 พ.ย. 2562] พิธีมอบสิ่งของพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอสบปราบฯ
​> [18 พ.ย. 2562] พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ. 2562"
​> [13 พ.ย. 2562] ออกหน่วยอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1
​> [5 พ.ย. 2562] งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอสบปราบ ประจำปี 2562
​> [5 พ.ย. 2562] การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
​> [30 ต.ค. 2562] โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
​> [29 ต.ค. 2562] พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
​​​​> [23 ต.ค. 2562]  ​พิธีบำเพ็ญกุศลและพีธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าวเจ้าอยู่หัว
​> [18 ต.ค. 2562] กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


​​​​​​​​​​