​​​​​​​ภาพกิจกรรมต่างๆ

​>> [3 ก.ย. 2564] พิธีทำบุญหอประชุมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
​>> [11 ส.ค. 2564] พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
​>> [23 ก.ค. 2564] กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
​>> [6 เม.ย. 2564] วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี  ๒๕๖๔
​>> [31 มี.ค. 2564] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
​>> [16 มี.ค. 2564] การตรวจราชการ (จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
​>> [24 ก.พ. 2564] การตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ​​
​>> [23 ก.พ. 2564] กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วันศิลปินแห่งชาติ)
​>> [17 ก.พ. 2564] วันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๒๐ ปี 
​>> [9 ก.พ. 2564] การตรวจสอบการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ​​
​​​>> [8 ก.พ. 2564] กิจกรรมการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูจากผลกระทบไฟป่า ตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ป่า"
​>> [3 ก.พ. 2564] การประกาศเจตนารมณ์  "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔"
​>> [13 ม.ค. 2564] พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์​​
​>> [29 ธ.ค. 2563] กิจกรรมมอบผ้าห่มของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ ผืน
​>> [29 ธ.ค. 2563] กิจกรรมเปิดด่านตรวจร่วมบูรณาการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔
​>> [24 ธ.ค. 2563] การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
​>> [24 ธ.ค. 2563] การออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
​>> [4 ธ.ค. 2563] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย​
​>> [26 พ.ย. 2563] การตรวจสอบพื้นที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย
​>> [26 พ.ย. 2563] การออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 2)
​>> [12 พ.ย. 2563] การออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 1)
​>> [5 พ.ย. 2563] กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563
​>> [23 ต.ค. 2563] กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)​​
​>> [21 ต.ค. 2563] กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี
​>> [13 ต.ค. 2563] กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​​
​>> [5 ต.ค. 2563] กฐินสามัคคีอำเภอสบปราบ ประจำปี ๒๕๖๓ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​