​​​​​​​​​​ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ
​> [22 ส.ค. 2562] เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการ
​> [22 ส.ค. 2562] ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
​​​> [18 ส.ค. 2562] กิจกรรม "วิ่งเล๊าะรั่ว ทัวร์สบปราบ Sopprap walk & Run 2019 1ST"
​> [12 ส.ค. 2562] วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
​> [9 ส.ค. 2562] กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
​> [28 ก.ค. 2562] กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
​> [25 ก.ค. 2562] โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
​> [24 ก.ค. 2562] การตรวจราชการ รอบที่ 3
> [19 ก.ค. 2562] ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
​> [12 ก.ค. 2562] โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ฯ
​> [12 ก.ค. 2562] กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
​> [4 ก.ค. 2562] อบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
​> [29 มิ.ย. 2562 /1 ก.ค. 2562] ต้อนรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ และคณะ
​> [27 มิ.ย. 2562] ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2
​> [17 มิ.ย. 2562] กิจกรรม 1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคนปลูกป่า
> [11 มิ.ย. 2562] ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2562​ ครั้งที่ 1
​​​> [3 มิ.ย. 2562] พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
​> [16 พ.ค. 2562] ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
​> [14 พ.ค. 2562] กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
​> [14 พ.ค. 2562] กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
​> [6 พ.ค. 2562] พิธีถวายพระพรชัยมงคล
​> [23 เม.ย. 2562] ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2562
[19 เม.ย. 2562] ​พิธีรดน้ำดำหัว (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ)
[19 เม.ย. 2562] พิธีรดน้ำดำหัว (นายอำเภอสบปราบและผู้ใหญ่ประจำอำเภอสบปราบ)
[17 เม.ย. 2562] พิธีรดน้ำดำหัว (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง)
[26 มี.ค. 2562] ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2562
[14,23 มี.ค. 2562] จัดรายการวิทยุรายการ "นานาสาระกับชาวดินสบปราบ"
[13 มี.ค. 2562] ผู้ตรวจราชการเขต 15 เข้าตรวจราชการครั้งที่ 2
[15 ก.พ. 2562] ​กิจกรรมป้องกัน แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
[12 ก.พ. 2562] กิจกรรมวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 118 ปี
[14 ก.พ. 2562] ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
[6 ก.พ. 2562] ​กิจกรรมงาน "กีฬามวลชนท้องถิ่นสบปราบสัมพันธ์"
[24,31 ม.ค. 2562] จัดรายการวิทยุรายการ "นานาสาระกับชาวดินสบปราบ"
[17 ม.ค. 2562] ​ออกหน่วยบริการโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2562
[16 ม.ค. 2562] โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน​​​​​​​
​​​


​​​​​​​​