​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​งานมรดก

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ

​​​ผู้ตาย/ผู้ขอ​สถา​นะ​หม​ายเหตุ
​นายเดชา ต๊ะมาศรี (ตาย)
นางปาย ต๊ะมาศรี (ผู้ขอ)
​22 ก.ค. 64​22 ก.ค. 64​--​​-

​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายเดชา ต๊ะมาศรี (ตาย)
นางปาย ต๊ะมาศรี (ผู้ขอ)
​​22 ก.ค. 64​22 ก.ค. 64-​-​​-

​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายเดชา ต๊ะมาศรี (ตาย)
นางปาย ต๊ะมาศรี (ผู้ขอ)
​22 ก.ค. 64​22 ก.ค. 64​-​-​-

​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายเดชา ต๊ะมาศรี (ตาย)
นางปาย ต๊ะมาศรี (ผู้ขอ)
​22 ก.ค. 64​22 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายเดชา ต๊ะมาศรี (ตาย)
นางสาวอติพร ต๊ะมาศรี (ผู้ขอ)​
​22 ก.ค. 64​22 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายจันทร์  ด่านอินถา (ตาย)
นายบรรจง ด่านอินถา (ผู้ขอ)
​12 ก.ค. 64​​12 ก.ค. 64​--​​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางผัน ทองฟู (ตาย)
นายประสงค์ ทองฟู (ผู้ขอ)
​7 ก.ค. 64​7 ก.ค. 64​--​​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางผัน ทองฟู (ตาย)
นายประสงค์ ทองฟู (ผู้ขอ)​
​7 ก.ค. 64​7 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางดา  ธนสาร (ตาย)
นายปณิธาน  คำภีระ (ผู้ขอ)
5 ก.ค. 645 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
นางบัวเร็ว  ยะเงี้ยว (ตาย)
นางพูลศรี  กาดีวงศ์ (ผู้ขอ)
2 ก.ค. 64​2 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางสาวอันตยา  เตจ๊ะ (ตาย)
นางวีรยา  ตะนะ (ผู้ขอ)
​1 ก.ค. 64​1 ก.ค. 64​-​-​-
​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นายสวั่น  คำวัน (ตาย)
นางศิริพรรณ  ดุลยะลา (ผู้ขอ)
​24 มิ.ย. 64​24 มิ.ย. 64​-​-​-
​​​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางมาลีทร  สุดใจ (ตาย)
นายอลกรณ์  สุดใจ (ผู้ขอ)
​21 มิ.ย. 64​21 มิ.ย. 64​-​-​-
​​​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางมาลีทร  สุดใจ (ตาย)
นายอลงกรณ์  สุดใจ (ผู้ขอ)
​​21 มิ.ย. 64​21 มิ.ย. 64​-​-​-
​​​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​
​นางศรีเรือน  บังใบ (ตาย)
นายณัฐพงศ์  แก่นใจ (ผู้ขอ)
​18 มิ.ย. 64​​18 มิ.ย. 64​--​​-
​​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​​​​​​
​นางใส  เตชะ (ตาย)
นางศรีมูล  เตชะ (ผู้ขอ)

​11 มิ.ย. 64​11 มิ.ย. 64​-16 ก.ค. 6416 ก.ค. 64
ถานะ : แล้วเสร็จ
​นางใส  เตชะ (ตาย)
นางศรีมูล  เตชะ  (ผู้ขอ)
​11 มิ.ย. 64​11 มิ.ย. 64-​16 ก.ค. 6416 ก.ค. 64
ถานะ : แล้วเสร็จ
​นางใส  เตชะ (ตาย)
นางบุญปั๋น  เขียวถา กับพวก (ผู้ขอ)
​11 มิ.ย. 64​11 มิ.ย. 64​-16 ก.ค. 6416 ก.ค. 64
​​สถานะ : แล้วเสร็จ
​นางสาวธนาภร  แซห่าน (ตาย)
นางสาวนราวดี  เจริญจิตต์ (ผู้ขอ)


​​4 มิ.ย. 64​4 มิ.ย. 64​-19 ก.ค. 6419 ก.ค. 64
​สถานะ : แล้วเสร็จ
​นายบุญธรรม  ก๋าเงิน (ตาย)
นางนา  ก๋าเงิน (ผู้ขอ)
​1 มิ.ย. 64​1 มิ.ย. 64​-7 ก.ค. 647 ก.ค. 64
​สถานะ : แล้วเสร็จ
​​นายกิติศักดิ์  เขื่อนใจ (ตาย)
นางวิภารัตน์  เขื่อนใจ (ผู้ขอ)
31 พ.ค. 64​​31 พ.ค. 64​-8 ก.ค. 648 ก.ค. 64

​สถานะ : แล้วเสร็จ​​​
​​นางพลอย  โนจิตย์ (ตาย)
นางศรีวรรณ  ป้อตะมา (ผู้ขอ)
​​24 พ.ค. 64​24 พ.ค. 64​-29 มิ.ย. 6429 มิ.ย. 64

​สถานะ : แล้วเสร็จ
​นางรวง  วงค์ประสงค์ (ตาย)
นางสาวนราวดี  เจริญจิตต์ (ผู้ขอ)
​24 พ.ค. 6424 พ.ค. 64​​-12 ก.ค. 6412 ก.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ​​​
​นางรวง  วงค์ประสงค์ (ตาย)
นางสาวนราวดี  เจริญจิตต์ (ผู้ขอ)
​24 พ.ค. 64​24 พ.ค. 64​-12 ก.ค. 6412 ก.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​​​นางสาวธนาภา   แซ่ห่าน  (ตาย)
นางสาวนราวดี  เจริฐจิตต์  (ผู้ขอ)
โดยนางวันเพ็ญ   แก้วงาม  แทน
​19 เม.ย. 64​19 เม.ย. 64​-4 มิ.ย. 644 มิ.ย. 64
ถานะ : แล้วเสร็จ
​​นางสาวธนาภา   แซ่ห่าน  (ตาย)
นางสาวนราวดี  เจริฐจิตต์  (ผู้ขอ)
โดยนางวันเพ็ญ   แก้วงาม  แทน

​19 เม.ย. 64​19 เม.ย. 64​-4 มิ.ย. 644 มิ.ย. 64
ถานะ : แล้วเสร็จ
​นางจันทร์คำ มังป๋อง (ตาย)
นางสาววิมล พุทธวงศ์ (ผู้ขอ)
​31 มี.ค. 64​31 มี.ค. 64​-11 พ.ค. 34​​11 พ.ค. 64

​​​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​​นายตาคำ คำมี (ตาย)
นางสาวสโรชา ปักษิณ (ผู้ขอ)
​30 มี.ค. 64​30 มี.ค. 64​-7 พ.ค. 647 พ.ค. 64

​​​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​​นายตาคำ คำมี (ตาย)
นางสาวสโรชา ปักษิณ (ผู้ขอ)
​30 มี.ค. 6430 มี.ค. 64​​-7 พ.ค. 647 พ.ค. 64

​​​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​​นายตาคำ คำมี (ตาย)
นางสาวสโรชา ปักษิณ (ผู้ขอ)
​30 มี.ค. 64​30 มี.ค. 64​-7 พ.ค. 647 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายตาคำ คำมี (ตาย)
นางสาวสโรชา ปักษิณ (ผู้ขอ)
​​30 มี.ค. 64​30 มี.ค. 64​-7 พ.ค. 647 พ.ค. 64

​​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายบุญส่ง ต๊ะอ้าย (ตาย)
นางสาวสายพร ต๊ะอ้าย (ผู้ขอ)
​​29 มี.ค. 64​29 มี.ค. 64​​-6 พ.ค. 64​6 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายบุญส่ง ต๊ะอ้าย (ตาย)
นางสาวสายพร ต๊ะอ้าย (ผู้ขอ)
​29 มี.ค. 64​29 มี.ค. 64​-6 พ.ค. 646 พ.ค. 64

​​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​นางเรือนแก้ว แก้วที่สุด (ตาย)
นายจำปี แก้วที่สุด (ผู้ขอ)
​17 มี.ค. 64​17 มี.ค. 64​-18  พ.ค. 6418 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายจันทร์  ฟูทำ  (ตาย)
นางปาณิศา  เตียรัก์กิจสกุล กับพวก (ผู้ขอ)
16 มี.ค. 6416 มี.ค. 64​-27 เม.ย. 6427 เม.ย. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ​​
​นายสุก  ตุ้ยเขียว  (ตาย)
นางสาวสุกัญญา  ตุ้ยเขียว  (ผู้ขอ)
​​11 มี.ค. 6411 มี.ค. 64​-21 พ.ค 6421 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายสุก  ตุ้ยเขียว  (ตาย)
นางสาวสุกัญญา  ตุ้ยเขียว  (ผู้ขอ)
11 มี.ค. 6411มี.ค. 64​-21 พ.ค. 6421 พ.ค. 64

​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายสุก  ตุ้ยเขียว  (ตาย)
นางสาวดาว  ตุ้ยเขียว  กับพวก  (ผู้ขอ)
11 มี.ค. 6411 มี.ค. 64​-21 พ.ค. 6421 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายสุก  ตุ้ยเขียว  (ตาย)
นายสุเทพ  ตุ้ยเขียว  (ผู้ขอ)
11 มี.ค. 6411 มี.ค. 64​-21 พ.ค. 6421 พ.ค. 64

​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
นางใจ๋  บุญปัญโญ  (ตาย)
นางธัญชนก  บุญปัญโญ  (ผู้ขอ)
​​9 มี.ค. 64
​9 มี.ค. 64​-21 เม.ย. 6421 เม.ย. 64

​​​​​ถานะ : แล้วเสร็จ
​นางเอ้ย  โพธิ์ปาน  (ตาย)
นายพร  สันใจ กับพวก  (ผู้ขอ)​
​​​8 มี.ค. 64​​8 มี.ค. 64​-18 พ.ค. 6418 พ.ค. 64

ถานะ : แล้วเสร็จ
​นายสมบัติ  สุดใจ  (ตาย)
นางสาวจุฑาธิดา  สุดใจ  (ผู้ขอ)

​3 มี.ค. 64​3 มี.ค. 64​-​-​-

​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>​
**ผู้ขออยู่ กทม.
แจ้งขอชะลอการจดทะเบียน
​นางสม  แก้วที่สุด  (ตาย)
นางสาสาลินี  แก้วที่สุด  (ผู้ขอ)

​1 มี.ค. 64​1 มี.ค. 64​-​-​-

​สถานะ : ประกาศ
ดูประกาศ <คลิ๊ก>
**ผู้ขออยู่ กทม.
แจ้งขอชะลอการจดทะเบียน
​​​​งานมรดก​ I งานใบแทน I งานนิติกรรมอื่น


​​​​​​​​​​​​​​​​​