ประกาศสำนักงาน (ตำบลนายาง)

วันที่ประกาศ​เรื่อง​ประ​เภท
​31 กรกฎาคม 2563​โ​อนมรดก รายนายบุญ ต๊ะอ้าย (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​31 กรกฎาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายบุญ ต๊ะอ้าย (ระหว่างจำนอง)​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​31 กรกฎาคม 2563​โอนมรดก รายนางเสาแก้ว ต๊ะอ้าย​​โอนมรดก
​31 กรกฎาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเสาแก้ว ต๊ะอ้าย​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​9 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเรือนคำ ยะวงค์​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​9 มิถุนายน 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเขียน ฟูธรรม​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถึือกรรมสิทธิ์
​9 มิถุนายน 2563​โอนมรดก รายนางเขียน  ฟูธรรม (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​26 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเที่ยง มะโนเปี้ย​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์​
​26 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเที่ยง มะโนเปี้ย​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​26 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเที่ยง มะโนเปี้ย​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายพงศ์ภัค เขื่อนสอน (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​11 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพงศ์ภัค  เขื่อนสอน​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์​​​
​11 กุมภาพันธ์ 2563​​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายยวง  เขื่อนสอน​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์