ประกาศสำนักงาน (ตำบลนายาง)

วันที่ประกาศ​เรื่อง​ประ​เภท
​11 กุมภาพันธ์ 2563โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายพงศ์ภัค เขื่อนสอน (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​11 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพงศ์ภัค  เขื่อนสอน​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์​​​
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายยวง  เขื่อนสอน​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์