​​​

ประกาศสำนักงาน (ตำบลสมัย)

​วั​นที่ประกาศ​​เรื่อง​ประเ​ภท
​12 มิถุนายน 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุข มะโนมูล​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​12 มิถุนายน 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสุข มะโนมูล​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​5 มิถุนายน 2563โอนมรดก รายนางบัวแก้ว ปัญญากูล (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดก
​5 มิถุนายน 2563​โอนมรดก รายนางบัวแก้ว ปัญญากูล (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​2 มิถุนายน 2563​แจกโฉนดที่ดิน รายนางคำ หล้าปวงคำ​​​​​แจกโฉนดที่ดิน
​1 มิถุนายน 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายช้อย คำผง​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​1 มิถุนายน 2563โอนมรดก รายนายช้อย คำผง (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​28 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายผัด ทะนัันชัย​​จดทะเบีนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายผัด ทะนันชัย​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​27 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางพร สอนดี​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​26 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์ ปูงาม​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​26 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางเสาคำ ปูงาม (ระหว่างจำนอง)​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​23 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายติ๊บ ปัญญากูล​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​26 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพจน์  คำแปง​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​​25 กุมภาพันธ์ 2563​แจกโฉนดที่ดิน รายนางเบญจวรรณ  พูลการุณ​แจกโฉนดที่ดิน
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​20 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​20 กุมภาพันธ์ 2563โอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​​โอนมรด
​17 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเสาร์คำ  ต๊ะมาศรี​จดทะเบียนมรดกชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์